Olycka vid höghöjdsarbete

En besättningsmedlem hade klättrat upp i masten på ett fartyg och stod på en spridare (se bild) för att utföra ett arbete.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En besättningsmedlem hade klättrat upp i masten på ett fartyg och stod på en spridare (se bild) för att utföra ett arbete. Han bar en fallskyddssele som var CE-märkt och i gott skick men med bara en krok som fästpunkt.
Det var plusgrader ute men under natten hade det varit någon minusgrad. Det blåste kallt och is hade bildats på spridarna. Då besättningsmedlemmen skulle byta fästpunkt behövde han flytta kroken och kopplade därför loss selen. Plötsligt brast isbeläggningen på spridaren han stod på. Han halkade och föll åtta meter ned på däck varvid han ådrog sig frakturer på bäcken och underben. Transportstyrelsen vill uppmärksamma riskerna med arbete på hög höjd eftersom det kan resultera i allvarliga skador. Ombord behöver man arbeta efter dokumenterade rutiner för att förebygga olyckor.
Fallrisker ska bedömas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Personlig skyddsutrustning, CE-märkt och anpassad efter arbetet, ska användas. En fallskyddssele med två fästpunkter, där det hade räckt med att lossa en i taget, kunde sannolikt ha förhindrat olyckan. Arbetet utfördes i en väderlek där det fanns risk för isbildning vilket förmodligen höjde risken för att halka avsevärt.
SFu dnr 06.05.02 2011-0148

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook