Olyckor rapporteras inte

Det finns en ovilja mot att rapportera olyckor och avvikelser ombord och ett stort antal händelser uppmärksammas aldrig.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det finns en ovilja mot att rapportera olyckor och avvikelser ombord och ett stort antal händelser uppmärksammas aldrig. Det konstateras i en mastersuppsats som lades fram vid Institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers tekniska högskola under hösten.

Läs rapporten här

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook