Olyckor vid förtöjning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen har uppmärksammat ett antal händelser som inträffat vid förtöjning. En olycka inträffade när ett mindre passagerarfartyg skulle förtöja. Då fartyget närmade sig den planerade förtöjningsplatsen ombads fartyget av personer på kajen att förtöja längre ut. Den nya förtöjningsplatsen låg i 90 graders vinkel mot den tidigare planerade vilket medförde att fartyget fick vinden rakt i sidan istället för akterifrån. När befälhavaren gick in mot kajen fick däcksmannen iland en tross som fästes, han skulle börja lägga på tross-en på fartygets pollare då vinden tog tag i fartyget och tryckte det från kaj. Däcksmannen fick en bukt av trossen om foten och drogs med mot relingen där han fastnade och foten slets av benet. Detta var en högst olycklig händelse som ledde till invalidisering av däcksmannen och chock för både passagerare och övrig besättning.

En annan förtöjningsolycka skedde på ett tankfartyg när en tross från poopdäck släpptes i vattnet för hastigt, sjönk under ytan och fastnade i propellern. Styrmannen som stod intill klyset fångades av trossen när den rappade ut. Benet hamnade mellan trossen och klyset där det klämdes svårt och gick av vid knäet. Att vara förberedd och snabbt kunna värdera de risker som finns i samband med förtöjning är en viktig del i säkerhetsarbetet ombord. Att alltid ha en plan B och att även där ha tagit höjd för de faktorer som till exempel ström, vind, pollares placering på kajen och så vidare utgör kan vara avgörande för att undvika den typ av olyckor som beskrivs ovan.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook