Om SAN och SAMS

san_broschyr_framsida2

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd, SAN, har som främsta syfte att bidra till en tryggare och säkrare arbetsmiljö ombord. I samarbete mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna verkar SAN för god sammanhållning, bra kommunikationsmöjligheter och ökad kunskap om risker och skydd i det dagliga arbetet. Det här sker på olika sätt men kurser, konferenser, ekonomiskt stöd till arbetsmiljöprojekt och spridning av information är några exempel på vad nämnden ägnar sig åt. I SANs styrelse finns deltagare från fack och arbetsgivare, men där deltar också adjungerade ledamöter från Transportstyrelsen, Marinen och Linnéuniversitetet för att ytterligare bredda och fördjupa kunskapen inom nämnden.

SAN bildades 1956 under namnet Sjöfartens Arbetarskyddsnämnd. De första åren var verksamheten främst inriktat mot att sprida arbetarskyddsmeddelanden och annat informationsmaterial, men efterhand tillkom nya uppdrag. Under 1970-talet utvecklades kursverksamheten och ett stort antal skyddsombud kom att utbildas i SANs regi. Vid den här tiden pågick också en rad andra aktiviteter, som projektet Pajaladojan där skyddsskor togs fram i samarbete med en skofabrik, ABC vid olycksfall utarbetades i samråd med Röda korset, det trycktes affischer mot rökförbud och mycket, mycket annat. Något senare började SAN att arrangera arbetsmiljöutbildningar för sjöbefäl och det fortsatte ända fram till våren 2006 då Chalmers Tekniska Högskola övertog uppgiften.

SAN leds av en styrelse med representanter från Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), SEKO sjöfolk  samt Sjöbefälsföreningen (SBF). Verksamheten finansieras via Sjöfartens Arbetsmiljöstiftelse (SAMS).

SANs styrelse

Läs mer om SAN i Sjöfartens Arbetsmiljönämd – Tillsammans för bättre arbetsmiljö ombord

Om SAMS

SANs verksamhet finansieras via Sjöfartens Arbetsmiljöstiftelse (SAMS). Stiftelsen fattar beslut om vilka projekt och andra uppdrag som SAN ska stödja. SAMS bildades 1988 efter överenskommelse mellan Sveriges Redareförening och de tre sjöfackliga organisationerna.

I styrelsens för SAMS sitter representanter för Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), SEKO sjöfolk samt Sjöbefälsföreningen (SBF).

SAMS styrelse

Projekt SAMS har stöttat

Utöver de årliga kostnaderna för produktionen av San-nytt och de arbetsmiljökonferenser som hålls varje höst, har SAMS stöttat en rad olika projekt genom åren. Här är några av dem som pågått under 2000-talet:

2012
• Infobroschyr om SAN

2011
• Årlig revidering arbetsmiljömanualen
• Interaktiv arbetsmiljöutbildning
• Arbetsmiljöblock för notering avvikelser och olyckor
• Bidrag till enkätundersökning om hur ombordanställda upplever sin arbetsmiljö

2010
• Årlig revidering arbetsmiljömanualen

2009
• Årlig revidering av arbetsmiljömanualen
• Revidering SAN:s hemsida

2008
• Totalrevidering av arbetsmiljömanualen
• Bidrag till utvecklandet av webbplatsen www.maritimehealth.se
• Bidrag till skyddsombudsmärken att dela ut till skyddsombud

2005
• Bidrag för omarbetning och ny utgåva av handboken Buller och Vibrationer Ombord
• Bidrag till ”mock-up” – utbildning och övning med kroksystem
• Bidrag till film om ”Insjö

2004
• Bidrag till tre testkurser – arbetsmiljöutbildning för sjöbefäl

2003
• Seasafe – Mini SMS (projekt inom Stena)
• Bidrag till utbildning av gymnasielärare i arbete med härdplaster

2002
• Bidrag till publikationen Vakthållning och trötthet
• Bidrag till tryckkostnader samt konferens om bryggergonomi
• Bidrag till revision och modernisering av boken Sjukvård för sjöbefäl

2001
• Bidrag till projektet Säkerhetsorganisation, säkerhetskultur, riskhantering och sjösäkerhet
• Bidrag till Insjöprojektet.

Drivs av Breakwater Publishing