Översyn av olycksutredningar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

På regeringens uppdrag utreds hur olyckor inom transportområdet hanteras. Bland annat ser man över möjligheten att införa en mer enhetlig utredning mellan de fyra transportslagen och Statens haverikommission (SHK). Man ska också undersöka vilka befogenheter SHK har vid utredningar och om dessa eventuellt ska harmoniseras mellan trafikslagen. I december ska utredningen presentera sina resultat.

(regeringen.se)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook