Pia Berglund på Svensk sjöfart – Vill inte konkurrera med arbetsmiljö

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Arbetsmiljökonventionen var ett mycket viktigt steg mot bättre villkor inom världshandelsflottan. Det säger Svensk sjöfarts vd, Pia Berglund, som hoppas att miniminivåerna i regelverket ska höjas.

– Våra medlemmar vill inte konkurrera med arbetsmiljö och sociala villkor. Vi har allt att vinna på en ytterligare skärpning.

För ganska exakt tre år sedan blev sjörättsjuristen Pia Berglund första kvinna vid rodret hos Sveriges redareförening, numera Föreningen svensk sjöfart. Under hennes tid som vd har Sverige hamnat i topp på Paris MOU:s vita lista där flaggstaters kvalitet bedöms utifrån antalet kvarhållanden och brister i samband med hamnstatskontroller.   

– Jag tror det beror på att vi valt att stå utanför the race to the bottom och istället satsar på kvalitet och välutbildad personal, säger hon.

Men att effekten av satsningar på arbetsmiljö är svåra att mäta i kronor och ören upplever hon som ett bekymmer. Hon säger att det heller inte går att uttala sig om svenska redare gynnas i kampen om frakterna på grund av sina kvalitetssatsningar. Ändå är hon övertygad om att det är rätt väg att gå.

– Har man fartyg och last värt upp till en miljard tvivlar jag på att det är en fiffig affärsidé att dra ner på kvalitet och kompetens. Jag tror att satsningar på arbetsmiljön hänger samman med hur man bedriver affärer och att den platta organisation vi har ombord på våra fartyg bidrar till en god säkerhetskultur.

Hos Emsa

Pia Berglund har lång erfarenhet av transportbranschen. Uppvuxen i Västerås fick hon redan som 18-åring jobb som speditör hos ABB. Efter en högskoleexamen i sjörätt och logistik hamnade hon i slutet av nittiotalet på Sjöfartsverket. Sjöfarten lockade främst på grund av sin internationella karaktär och 2011 blev hon Transporstyrelsens utsände på EU:s sjöfartsmyndighet, Emsa, i Lissabon.

– Emsa verkar för att bygga underifrån och att få med alla medlemsländer i sitt säkerhets- och miljöarbete och det synsättet tilltalar mig. Konkurrens med arbetsmiljö och säkerhet förekommer inte bara mot tredje land utan även inom Europa. Men det finns ett socialt engagemang inom EU och det pågår ett arbete för att höja kvaliteten på fartyg under europeisk flagg, säger hon.

Det viktigaste steget för att motverka osund konkurrens togs dock i och med att arbetsmiljökonvention trädde ikraft i augusti 2013, anser Pia Berglund.

– Att få konventionen på plats var en stor framgång. Även om det bara handlar om miniminivåer och golvet är otroligt lågt ger det en rättslig grund att stå på och arbeta vidare utifrån.

Annars är effekterna av införandet av tonnageskatten den fråga som just nu engagerar henne mer än något annat. Politikerna har varit tydliga med att de vill se resultat i form av fler fartyg under svensk flagg, vilket är en utmaning för sjöfarten.

– Vi har haft Skatteverket hos oss och det är mellan 20 och 25 rederier som deltagit och visat intresse för att ansluta sig till tonnageskattesystemet. Men det är ett stort beslut att fatta och det är upp till varje redare att avgöra vad som är bäst för deras verksamhet.

Pia Berglund

Ålder: 47

Familj: Make och två barn, 12 och 15.

Bor: Villa utanför i Norrköping.

Aktuell: Vd för Svensk sjöfart som bland annat arbetar för hårdare internationell reglering av förhållanden som rör arbetsmiljö och sociala villkor för ombordanställda.

Bakgrund: Speditör på ABB i Västerås. Sjöfartsverket/Transporstyrelsen 1999. Jurist i sjörätt och logistik. Transporstyrelsens utsände i EU:s sjöfartsmyndighet, Emsa, 2011 till 2013. Vd Svensk sjöfart sedan första februari 2014.

Arbetsmiljötips: Inom sjöfarten talas det ofta om human factor som orsak till olyckor. Vi talar istället om att det är betydligt vanligare att den mänskliga faktorn räddar oss från olyckor. Personalen är en av våra största tillgångar.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook