Professionellt bemötande och smittsamma affekter

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett professionellt bemötande skapar god stämning kollegor emellan och ökar lönsamheten i företaget. Om det pratade Per Arnevall på Pga Utvecklig under San-konferensen.

Per Arnevall har arbetat med professionellt bemötande i yrkeslivet under många år och har själv upplevt den stora förändring som kan åstadkommas om chefer och anställda förändrar sitt beteende. I våras var han i ett större färjerederi och hjälpte till att lösa problem med ledar-skapet inom restaurangavdelningen på ett fartyg.

– Det gick alldeles utmärkt, säger Per Arnevall under en intervju efter konferensen. Visst är det lite speciellt på fartyg eftersom personalen både bor och jobbar ihop men hur vi bemöter varandra och
effekten av det är densamma överallt.

Affekter lever ett eget liv
Professionellt bemötande handlar, enligt Per Arnevall, i grund och botten om att vara mot andra som man själv vill bli bemött. Det kan låta enkelt och självklart, ändå är det långt ifrån alltid det fungerar.

– Alla vet egentligen om det här, men vi måste bli påminda ibland, säger han. Kom överens på er avdelning om hur ni vill ha det, sammanställ och sätt upp lappar på anslagstavlor och toalettdörrar. Det är så lätt att man glömmer annars.

Hur vi bemöter varandra påverkar både oss själva och vår omgivning. Ett leende möts ofta av ett leende medan sura
miners skapar dålig stämning.

– Affekter lever ett eget liv oss människor emellan och det kan räcka med en blick för att visa vad man känner. Kroppsspråket står för 58 procent av allt vi kommunicerar och tonfallet 35 procent. Det vi säger utgör bara ynka sju procent, säger Per Arnevall och fortsätter.

– Tänk bara på våra hur våra politiker agerar när de blir pressade i en fråga. Munnen säger ja men kroppen något helt annat. Det här är något vi behöver vara medvetna om.

Linda Sundgren, text och bild

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook