Rekordmånga kidnappningar 2016

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Antalet rapporter om kidnappade sjömän ökar och förra året skedde fler bortföranden än det gjort de senaste tio åren. Det uppger ICC International maritime bureau (IMB) på sin hemsida. Totalt kidnappades 62 personer vid 15 olika incidenter med krav om lösensumma för frisläppande. 151 sjömän hölls som gisslan, vilket även omfattar personer kidnappade före 2016. Drygt hälften av fjolårets kidnappningar skedde utanför Västafrikas kust medan övriga inträffade i farvattnen runt Malaysia och Indonesien. Ett av de mest utsatta områdena är Suluhavet mellan Malaysia och Filipinerna och IMB uppmanar lastägare och redare att överväga rutter utanför dessa områden. Samtidigt minskar antalet piratattacker mot handelssjöfarten och förra året var den lägsta nivån sedan 1998. Utanför det tidigare så hårt piratdrabbade Somalia skedde endast två attacker. Även utanför Vietnam och Bangladesh har antalet angrepp mot fartyg sjunkit. I vissa områden går dock utvecklingen i motsatt riktning. Exempelvis skedde elva piratangrepp utanför Peru under 2016, året innan hade man inga attacker alls.Antalet angrepp fortsätter också att öka utanför Nigeria. Totalt blev 150 fartyg runt om i världen bordade förra året, tolv fartyg besköts och sju kapades.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook