Rekordstort deltagande på årets konferens

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Hälsosam arbetsbelastning, positiva ledare och digital stress var något av det som avhandlades på årets SAN-konferens. Även SAN:s 60-årsjubileem uppmärksammades med en historisk tillbakablick.

Att årets konferenstema, organisatorisk och social arbetsmiljö – en utmaning för sjöfarten var högaktuellt med anledning av den nya föreskriften på området märktes. Med hela 130 deltagare var lokalen i ”Läppstiftet” fullsatt. Dagens första talare var Pernilla Wallin från Transportstyrelsen. Hon berättade hur den nya föreskriften tydliggör arbetsgivarens ansvar för besättningens välmående och arbetssituation, men att den enskilde arbetstagaren också måste våga säga ifrån när det blir för mycket. Anders Reuter från Transportföretagen berättade om de juridiska konsekvenser som kan följa av att man bryter mot den nya föreskriften medan Britta Patriksson på Patriksson HR gav exempel på hur föreskriften kan införas i det dagliga arbetet.

Stressande IT-lösningar

– Vi har redan mycket av det här på plats genom det systematiska arbetsmiljöarbetet och ISM-koden. Man behöver inte införa ett nytt system för att hantera de här frågorna, sa hon.

Om den stress som krångliga lönesystem och andra webbaserade program kan medföra, talade Jonas Söderström från Inuse Experience. Han hänvisade till en undersökning där uniformerad personal (brandmän, poliser och militärer) fick svara på frågan om vad i deras arbetssituation de upplevde som mest stressande. Svaret var varken de risker eller farliga situationer de ibland ställs inför utan omständliga IT-system.

– Den tid när IT-lösningar gjorde det enklare för oss är förbi, sa Jonas Söderström.

Per Barkman från Crewcomp bjöd på smakprov från den utbildning i likabehandling som han tagit fram med ekonomiskt stöd av Sjömanshusstiftelsen. Utbildningen är webbaserad, ska finnas på både svenska och engelska och tar ungefär en halvtimme att genomföra. Den är kostnadsfri och kommer att finnas tillgänglig någon gång i november månad. Jörgen Zachau och Alexander Hurtig från Statens Haverikommission (SHK) redogjorde för hur SHK bedriver sina utredningar och exemplifierade med en olycka från 2015 då ett kranhaveri ombord på Oslo Wave var nära att allvarligt skada en besättningsman. Efter en sista fikapaus hölls en paneldiskussion under ledning av arbetsmiljöforskaren och San-ledamoten Cecilia Österman. Såväl fackliga representanter som arbetsgivare och Transportstyrelsen var på plats och svarade på frågor om vad de tyckte om den nya föreskriften, ansvarsfördelning och vikten av att jobba med psykosociala frågor. Därefter var det författaren och journalisten Torbjörn Dalnäs tur att äntra scenen för att berätta om SAN:s 60-åriga historia och den roll SAN har spelat för utvecklingen av arbetsmiljön ombord på svenska fartyg. Dagen avslutades med en framtidsspaning signerad Peter Jodin, Wallenius Marine. Han såg framför sig hur vi kommer allt närmare det förarlösa fartyget, men konstaterade samtidigt att det krävs stora förändringar innan det kan realiseras på ett säkert och betryggande sätt.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook