Reviderad arbetsmiljömanual

Den årliga revideringen av Arbetsmiljömanual för sjöfarten pågår.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den årliga revideringen av Arbetsmiljömanual för sjöfarten pågår. Bland annat kommer ett avsnitt om ensamarbete att läggas till och kapitlet belastningsergonomi utökas med ytterligare ett stycke.
Senast i mars ska revisionen vara genomförd. Manualen kan kostnadsfritt laddas ner på San:s hemsida www.san-nytt.se, där den finns i både en svensk och en engelsk version. Den kan också beställas som pärm hos Prevent på www.prevent.se eller telefon 08-402 02 00.
Artikelnummer 596, ISBN-nummer 978-91-7365-031-1 (svensk version) och Artikelnummer 572, ISBN-nummer 978-91-7365-036-6 (engelsk version).

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook