Så mycket bättre

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Som du säkert redan lagt märke till är det 60 år sedan Sjöfartens arbetsmiljönämnd bildades. Och 40 år sedan första numret av San-nytt gick i tryck. När man läser de högtidligt formulerade protokollen från Sans styrelsemöten från femtio- och sextiotalen och fram till dagens aktuella skrivelser, slås man av hur mycket bättre saker och ting ändå blivit. Personal på tankfartygen står inte längre med näsan över öppna lastluckor under lastning och lossning. På många fartyg finns formgjutna hörselskydd som sållar farliga frekvenser från vanliga samtal och den verkningslösa glasullen är för länge sedan försvunnen. Bara för att nämna något. Protokollen vittnar också om hur många engagerade människor som varit aktiva i San genom åren och vilken betydande roll de spelat för utvecklingen av arbetsmiljöarbetet ombord. Men jubileumsår till trots, har San-nytt som vanligt blicken framåt. Under året kommer vi bland annat att lyfta fram den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, vad den står för och hur den kan införlivas i det dagliga arbetsmiljöarbetet ombord. Här inväntar vi rekommendationer från Arbetsmiljöverket. Vi planerar också att skriva om ett fartyg som är ett särskilt fint föredöme när det kommer till arbetsmiljövänlig design ,vi återkommer till vilket fartyg det handlar om. Självklart ska vi också presentera den nya webbaserade utbildning om trakasserier och kränkningar ombord som kommer under våren, ett arbete som startade förra året.

Trevlig läsning!

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook