Samma arbete olika belastning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I februari lämnades slutrapporten om mäns och kvinnors arbete till regeringen. Studien visar att i de fall män och kvinnor arbetar med samma saker belastas de ändå olika därför att verktyg och arbetsutrustning ofta är anpassade efter män. Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik har kvinnor generellt ett större ohälsotal än män. Fler kvinnor tvingas också sluta sitt arbete i förtid på grund av hälsoskäl.

AV

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook