Sammanblandning av instrument ledde till grundstötning

När fartyget närmade sig ankarplatsen, strax innanför VTS-gränsen, hade man slagit över till handstyrning och skepparen fick för sig att testa rodret. Han beordrade rorgängaren att göra ett antal manövrar och fartyget girade fram och tillbaka en god stund. Slutligen fortsatte resan den sista biten mot ankarplatsen, men fartyget hade förflyttat sig i sidled under manövrarna och gick rakt på ett grund.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En äldre och erfaren tankskeppare kom ut på en för honom ny båt. Efter att ha gått dubbelt med avmönstrande skepparen tog han över befälet och fortsatte resan för att göra ett stopp för bunkring på Göteborgs redd.
När fartyget närmade sig ankarplatsen, strax innanför VTS-gränsen, hade man slagit över till handstyrning och skepparen fick för sig att testa rodret. Han beordrade rorgängaren att göra ett antal manövrar och fartyget girade fram och tillbaka en god stund. Slutligen fortsatte resan den sista biten mot ankarplatsen, men fartyget hade förflyttat sig i sidled under manövrarna och gick rakt på ett grund.

Sjöfartsavdelningens utredning visar att det troligaste är att skepparen förväxlat roderlägesvisaren med girradieindikatorn. De båda instrumenten hade liknande utförande och visade utslag genom en visare. Utredningen visar också att det härskade ett mycket dåligt arbetsklimat på bryggan med en kraftigt dominerande skeppare och kuvad besättning.

SFu dnr 060503-TSS2009-3752

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook