SAN-konferens 2014: Så skapar vi ett hållbart sjömansliv

Tioårsjubilerande San-konferens om hållbart sjömansliv

Laganda, sociala kollisioner och smart fartygsdesign. Det och mycket annat avhandlades på årets San-konferens i Göteborg. Dagen, som gick under temat så skapar vi ett hållbart sjömansliv, avslutades med ett personligt föredrag av fotbollsprofilen Torbjörn Nilsson.
Konferensen inleddes traditionsenligt med att SAN:s ordförande, Lars Andersson, delade ut årets arbetsmiljöpris. Det gick till sjöingenjörerna Daniel Turkowitch och Per Engström, som på eget initiativ konstruerat och installerat ett system för uppvärmning av bildäck (läs mer i San-nytt nr 3, 2014 samt juryns motivering nedan) på Tallink Siljas fartyg Galaxy. Deras innovation stämde väl överens med temat att skapa ett hållbart sjömansliv.

En övergripande bild av arbetsmiljön till sjöss gav läkarna Karl Forsell och Helena Eriksson. De är i slutskedet av en omfattande enkätstudie om sjömäns hälsa där 2 000 ombordanställda svarat på frågor. Enligt undersökningen var exponeringen för kemiska ämnen hög. Flera svaranden hade även uppgett att de hade sömnproblem vilket var ett ämne som professor Torbjörn Åkerstedt pratade om. Han beskrev hur olika vaktsystem påverkar sömnen och att den som sover dåligt på sikt löper ökad risk att drabbas av olika sjukdomar, däribland hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Men han uppmanade också till att vara vaksam på de mer direkta effekterna av sömnbrist.

– Sover man för lite blir prestationsförmågan kraftigt försämrad och gör det svårare för oss att fatta beslut. Dessutom ökar det risken för sociala kollisioner och konflikter, sa han.
Hur man kan gå tillväga för att skapa ett bra arbetsklimat gav två ombordanställda: John Borgman, teknisk chef, och överstyrman Anneli Borg, flera exempel på. Att uppmärksamma var och en i besättningen och att inte snåla med beröm var sådant som båda lyfte fram. Anneli Borg tipsade också om samarbetslekar och andra arrangemang för att skapa sammanhållning och bra stämning ombord.
– Varje resa har vi en temakväll, det kan exempelvis vara ett land. Vi klär ut oss och dukar långbord med anknytning till temat och sedan spelar vi spel och har tävlingar. Det här ger alla något att prata om och är väldigt uppskattat, sa hon.
Kopplingen mellan träning och hälsa var något som läkaren Mats Börjesson talade om. Träning ökar både psykiskt och fysiskt välbefinnande och när det handlar om sjukdomar är träning ett måste, hävdade Mats Börjesson som är både hjärt- och idrottsläkare.

– Att motion är bra för oss vet nog de flesta, men att det är lika farligt att inte träna som att röka känner kanske inte alla till, sa han.
Jan Rasmussen från SAN:s danska systerorganisation, Seahealth, berättade om arbetsmiljövänlig design. Han visade hur Seahealth arbetsmiljöexperter hade hjälpt ett färjerederi att granska fartygsritningar i samband med nybyggnation. Resultatet blev ett lättarbetat fartyg, nästan helt utan barnsjukdomar och med få anmärkningar från myndigheterna.
– Vi lade ner mellan 40 och 50 arbetstimmar på det här projektet. Den investeringen återbetalade sig från dag ett för redaren, sa Jan Rasmussen.
Christer Lindvall från den internationella befälhavarorganisationen, IFSMA, pratade om vikten av att vara på plats där regelverken skapas, vilket ofta sker internationellt inom IMO, EU eller ILO.
– Men egentligen är det inte fler regler vi behöver, även om det fortfarande saknas en och annan. Det viktiga är att de regler som redan finns implementeras i de nationella regelverken, sa han.

Dagen avslutades med ett föredrag av före detta fotbollsprofilen och tränaren Torbjörn Nilsson. Med avstamp i idrotten beskrev han hur man bygger en välfungerande arbetsplats med bra samarbete mellan arbetstagarna.
– Jag tror inte på att försöka mäta varje enskild detalj för att avgöra hur duktig en medarbetare är. Hade man exempelvis mätt Glenn Hyséns bredsidor skulle han inte ha spelat fotboll. Det intressanta är folks förmåga att läsa spelet och agera för det gemensammas bästa och det gäller även inom organisationer och företag, sa han.

 

 

san_pris_2014Årets SAN-pristagare

Årets San-pris delades i sedvanlig ordning ut av arbetsmiljönämndens ordförande Lars Andersson. Priset gick till Daniel Turkowitch och Per Engström på Tallink.

Motivering till San-priset 2014

Arbetsmiljöarbete kräver alltid engagemang och vilja, men ibland också innovationsrikedom och tekniskt kunnande. Och det är något som årets mottagare av Sans arbetsmiljöpris visat imponerande prov på.
Ombord på fartyget där de tjänstgör hade man problem med kylan på bildäck. Något uppvärmningssystem fanns inte och när temperaturen kröp ner under nollgradersstrecket kom frosten. Materiel och utrustning rostade och det var en otrevlig miljö att vistats i, både för besättning och passagerare.

 

Leverantörer av olika uppvärmningssystem kontaktades, men det visade sig bli en dyr investering på över två miljoner kronor. Pristagarna kom då på att problemet nog kunde lösas ändå, utan kostsamma entreprenörslösningar. På egen hand konstruerade de ett system där det värmeöverskott som genereras via kylvattensystemet leds upp till bildäck och sprids via utrymmets ventilationsfläktar. Och medan pristagarna skötte planering och utformning tog fartygets reparatörer och motormän hand om installationen. Tack vare deras storartade insats har fartygets bildäck idag en behaglig temperatur på runt 20 grader året om.

Föredrag

Christer Lindvall

Mats Börjesson

Karin Gelkén

Torbjörn Åkerstedt

Karl Forsell och Helena Eriksson

Jan Rasmussen

 

Årets konferens var mycket uppskattad!

Ett axplock av kommentarer från vår utvärdering:

“Mycket värdefullt. Många goda tips och verktyg”

“Intressanta aha-upplevelser”

“Jag fick både kunskap och input”

“Intressanta föreläsningar som gav idéer för fortsatt arbete”

“Samtliga ämnen och föreläsare var mycket bra och gav ny, bra kunskap”

 

 

Bilder från dagen

IMG_0338s

Fotbollsprofilen Torbjörn Nilsson berättade hur man skapar ett effektivt arbetslag.

IMG_0247s

Sömnforskare Torbjörn Åkerstedt

IMG_0239s

 

Lunch

IMG_0222s

Eva Ohlsson tillsammans med Karin Gelkén från Stena Line

IMG_0217s

Hälsosam bensträckare

IMG_0202s

Läkare Mats Börjesson

IMG_0150s

Christer Lindvall visar piratverksamhetens utbredning

IMG_0356s

Drivs av Breakwater Publishing