SAN-konferens

Rockande start på årets SAN-konferens

Rockvideo, #Metoo, kemikaliehantering och arbetsmiljövänliga fartyg. På årets San-konferens blandades underhållning med dödligt allvar på temat Riskhantering i teori och praktik.

Men dagen, som hölls den 25 oktober på Scandic Crown i Göteborg, inleddes traditionsenligt av ordföranden Lars Andersson som delade ut SANs arbetsmiljöpris. Årets pristagare var sjöingenjören och forskaren Cecilia Österman som i juryns motivering hyllades för sitt hängivna engagemang och stora kunnande inom arbetsmiljöområdet. I sitt tacktal passade hon på att knyta an till hashtag metoo och sjöfarten, men konstaterade också att utvecklingen gått framåt och att det hade blivit bättre.

Även dagens förste föredragshållare, rallykartläsaren och flerfaldige världsmästaren Tina Thörner, pratade en del om metoo-fenomenet. Men hennes anförande handlade framför allt om hur hon skapat vinnande rallyteam med hjälp av mental träning, god kommunikation och platonisk kärlek. Tina Thörner blev också den förste föreläsaren i San-konferensens 13-åriga historia att köra en dundrade rockvideo med egen sång och klipp ur hennes imponerande karriär.

Forskaren Linda Rose från Kungliga tekniska högskolan bjöd också hon på några toner när hon inledde sitt anförande med att rapa om ergonomi. Därefter berättade hon om det nya verktyget för ergonomiska riskbedömningar, RAMP, och som finns att använda kostnadsfritt på www.ramp.proj.kth.se. Transportstyrelsens Charlotte Billgren talade om den pågående genomgången av olycksrapporter som ska leda fram till ett bättre förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Myndighetskollegan, Christina Östberg, presenterade arbetsmiljöföreskrifter som är på väg att införas, bland annat kommer föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö att sjösättas nästa år.

Carl Hult från Linnéuniversitetet presenterade den omfattande studien om intendenturpersonalens arbetsmiljö som han varit delaktig i. Det är inom intendenturen som de flesta sjukskrivningarna uppstår och det är också den yrkeskategori ombord som ligger högst i det utmattningsindex som forskargruppen utvecklat. Forskaren Hans Pettersson från Umeå universitet berättade om vita fingrarar och andra hälsoeffekter av vibrationer, men också buller. Han visade även hur man riskbedömer arbeten med vibrerande verktyg och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska skaderisken.

Kemikalienestorn Annelie Rusth Jensen, från Viking Supply Ships, påminde om att riskbedömningar av kemikalier ombord är ett ständigt pågående arbete, medan Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade ett pågående forskningsprojekt om innemiljön i fartyg. BRP:s tekniske chef, Bertil Peterson, berättade hur rederiet valt att prioritera arbetsmiljön och miljön när de byggde sina bunkerfartyg, Fox Luna och Fox Sunrise.

Innan den gemensamma buffén som avslutade konferensen höll psykologen Per Calleberg från BrolinWestrell ett föredrag om ledarskapets betydelse för god krishantering. Han visade bland annat hur stressade situationer ökar behovet av ett tydligt ledarskap.

Årets SAN-pristagare Cecilia Österman

img_3780

Årets SAN-pristagare Cecilia Österman, Linnéuniversitet och Lars Andersson, ordförande i SAN.

Juryns motivering

Årets San-pristagare är en person som gjort mycket omfattande insatser för arbetsmiljön till sjöss. Det handlar om en ytterst hängiven och kunnig forskare, men också en inspirerande och uppskattad talare.

Hennes intresse för sjöfarten väcktes redan under gymnasietiden när hon gjorde praktik ombord på ett svensk örlogsfartyg. Där trivdes hon så bra att hon beslöt att byta linje, från fyraårig teknisk till drift- och underhåll, för att sedan läsa vidare till sjöingenjör. Sedan examen har hon arbetat tio år till sjöss, bland annat hos Wallenius.

Arbetsmiljöns stora betydelse, i allt från de anställdas välmående och säkerhet till företagens effektivitet och produktivitet, var något vår pristagare upptäckte tidigt i karriären och hon har både varit arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket och arbetsmiljöingenjör vid Muskö örlogsvarv. År 2008 fick hon en doktorandtjänst vid Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers tekniska högskola och fyra år senare disputerade hon med en uppmärksammad avhandling om lönsamheten i arbetsmiljösatsningar inom sjöfarten. Den såväl breda som djuplodande kompetensen hos årets San-pristagare har också uppmärksammats utanför sjöfartsbranschen, inte minst i år genom tilldelningen av Sveriges ingenjörers arbetsmiljöpris, Levipriset.

Föredrag

Tina Thörner, Tina Thörner Consulting GmbH

Linda Rose, Kungliga tekniska högskolan

Charlotte Billgren, Transportstyrelsen

Carl Hult, Linnéuniversitetet

Hans Pettersson, Umeå Universitet
Information till dig som arbetar i bullrig miljö
Information till dig som använder vibrerande maskiner
Hur minskar vi vibrationsbelastningen?

Annelie Rusth Jensen, Viking Supply Ships AB

Bertil Peterson, BRP Rederi AB

Christina Östberg, Transportstyrelsen

Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet/Linnéuniversitetet

Per Calleberg, BrolinWestrell

Bilder från dagen

img_3778

Tina Thörner, Tina Thörner Consulting GmbH

 

img_3775

Linda Rose, Kungliga tekniska högskolan

 

img_3766

Charlotte Billgren, Transportstyrelsen

 

img_3739

Carl Hult, Linnéuniversitet

 

img_3712

Lunchbuffé

 

img_3709

Hans Petterson, Umeå universitet

 

img_3689

Annelie Rusth Jensen, Viking Suppley Ships AB

 

img_3667

Bertil Peterson, BRP Rederi AB

 

img_3654

Fikapaus

 

img_3650

Christina Östberg, Transportstyrelsen

 

img_3631

Sarka Langer, IVL Svenska miljöinstitutet

Drivs av Breakwater Publishing