Årets San-konferens:

Härskartekniker och kränkningar

Från härskartekniker och ordens makt till färjerederiernas insatser för en bättre psykosocial miljö ombord. Årets San-konferens tog ett brett grepp om ämnet kränkningar och trakasserier.

– Det sitter inte i väggarna, det sitter i människorna. Kan vi inte bara enas om det?
Det sa retorikexperten Anna Ricknell när hon pratade om osund jargong på arbetsplatser och hur vi människor kommunicerar med varandra. Inför det dryga 100-talet konferensdeltagare som samlats på Scandic Crown i Göteborg den 25 oktober höll hon en upplysande föreläsning om ordens makt och hur vi kan använda språket för att lyfta eller trycka ner dem i vår omgivning. Även Eva Mark, doktor i teoretisk filosofi, pratade om betydelsen av hur vi uttrycker oss, men också om hur svårt det kan vara att som kvinna ta sig framåt och uppåt i en mansdominerad bransch.

– Kvinnliga och manliga chefer kan agera på precis samma sätt, men ändå bedömas helt olika, sa hon. Om en man pekar med hela handen är han handlingskraftig och tydlig. Om en kvinna agerar på samma sätt kommer det genast kommentarer som ”Han kan inte ha det lätt där hemma”.

Även flera rederier var på plats och berättade om vilka åtgärder de vidtagit för att förbättra den sociala samvaron ombord. Bland dem Stena Line som genom Therese Vikström, HR-avdelningen, och tekniske chefen, Sandro Chiesi, talade om sin interna befälsutbildning om hur trakasserier och kränkningar bör hanteras. Även Tallink Silja var på plats med Elin Stenberg, HR-chef, och Magnus Östman, teknisk chef, som presenterade ett pågående åtgärdsarbete för att förbättra den psykosociala miljön i maskinavdelningen och inom intendenturen. Att kränkningar och trakasserier inte bara är en fråga om allmänt välmående utan även en potentiell säkerhetsrisk, talade Sjöfartsverkets rederidirektör, Peter Forby, om. Han berättade hur myndigheten anlitat experthjälp för att förbättra den psykosociala miljön ombord på rederiets fartyg. Cecilia Österman presenterade en studie om arbetsskador i sjöfarten som visade en kraftig underrapportering av arbetsskador jämfört med de flesta andra branscher. Transportstyrelsens Fredrik Jonsson höll ett kort anförande om deras föreskriftsarbete och Ted Bågfeldt, prefekt vid Sjöbefälsskolan i Kalmar, talade om hur högskolan arbetade vidare för att förhindra att studenter utsätts för kränkningar och trakasserier under den fartygsförlagda utbildningen. Dagen avrundades med en konstruktiv paneldebatt om hur man kan gå tillväga för att förebygga kränkande särbehandling.

San-priset till tre sjöfartskvinnor

img_3775

Frida Wigur, San-pristagare och Lars Andersson, ordförande i San

Årets San-konferens inleddes traditionsenligt med utdelningen av San-priset. Utmärkelsen gick till Frida Wigur, Cajsa Jersler Fransson och Linda Svensson som startade sjöfartens metoo-upprop. Prisutdelare var Sans ordförande, Lars Andersson.

Juryns motivering

Vinnarna av årets SAN-pris går till tre personer som med mycket mod och kraft skapat en grogrund för positiv förändring i hela sjöfartsbranschen. Hösten 2017 skakades världen av berättelser om sexuella trakasserier i #metoo-upproret. Sjöfartsbranschen var länge tyst, men tack vare de nominerade personerna lyftes över 1000 berättelser från branschen. På ett effektivt sätt belystes det som inte står rätt till och därigenom har de nominerade personernas handlingar lett fram till att ett långsiktigt, branschövergripande arbete startat med syftet att inte en enda människa i sjöfartsbranschen ska bli utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling. Tack vare de nominerade personerna har sjöfartsbranschen gemensamt lagt ut sin rutt som pekar mot en ljus framtid med bättre arbetsmiljö, jämlikhet och inkludering – för alla människor inom sjöfarten.

Föredrag

Gör om, gör rätt – Sjöfartshögskolans arbete för lika villkor – Ted Bågfeldt

#ochnudå – Peter Fyrby

Organisatorisk och social arbetsmiljö – Fredrik Jonsson

Chefsutbildning om trakasserier och kränkande särbehandling på Stena Line – Therese Vikström Sandro Chiesi

Så tar vi bort grus i maskineriet – publiceras efter den 7 november

Arbetsskador i svensk sjöfart 2014-2016 – Cecilia Österman

Bilder från dagen

img_3775

Eva Mark, doktor i teoretisk filosofi

 

img_3775

Ted Bågfeldt, prefekt Sjöbefälsskolan i Kalmar

 

img_3775

Peter Fyrby, rederidirektör Sjöfartsverket

 

img_3775

Anna Ricknell, retorikexpert

 

img_3775

Fredrik Jonsson, Transportstyrelsen

 

img_3775

Sandro Chiesi, teknisk chef Stena Line

 

img_3775

Therese Vikström, HR Stena Line

 

img_3775

Magnus Östman, teknisk chef, Tallink Silja & Elin Stenberg, HR-chef, Tallink Silja

 

img_3775

Cecilia Österman, arbetsmiljöforskare

 

img_3775

FV: Lennart Jonsson, Sjöbefälsföreningen, Therese Vikström, Stena Line, Mikael Lindmark, Seko sjöfolk, Frida Wigur #lättaankar, Ted Bågfeldt, Sjöbefälsskolan i Kalmar. Moderator Cecilia Österman.

Drivs av Breakwater Publishing