Hoppa till

San-konferensen

Varje höst anordnar San en konferens om arbetsmiljö till sjöss. Den brukar hållas i Göteborg i oktober månad, ofta i anslutning till den europeiska arbetsmiljöveckan. Konferensen riktar sig till såväl ombord- som landanställda inom sjöfarten, men också till elever och studenter som utbildar sig inom sjöfartsområdet. Konferensen är kostnadsfri. 

Under pandemihösten 2020 omvandlades San:s årliga konferens till en digital arbetsmiljövecka. Vecka 43, samtidigt som den europeiska arbetsmiljöveckan pågick, sändes förinspelade videoinslag på San:s Facebooksida med föredrag om bland annat svåra besättningsbyten och skildringar av tillvaron ombord under pandemin. Det digitala upplägget var nytt för alla inblandade men efter veckans…

Tidigare konferenser