SAN-konferens

Att sprida information om arbetsmiljö till sjöss är en viktig uppgift för SAN och som ett led i det arbetet anordnas varje höst en heldagskonferens i Göteborg. Hälsa, buller, kosthållning, motion och krishantering är några av de ämnen som våra kunniga gästföreläsare pratat om och varje år tas ett eller flera nya teman upp.

Vi brukar också ha utställare i anslutning till konferenslokalen som visar produkter som knyter an till årets teman.
Konferensen brukar vara välbesökt och utöver intressanta föredrag får också SAN-pristagaren ta emot sin utmärkelse då.

Drivs av Breakwater Publishing