2008: Säkerhetskultur

En bensträckare på konferensen 2008

En bensträckare på konferensen.

Den 22 oktober gick årets SAN-konferens av stapeln i Göteborg. Konferensen samlade drygt 100 deltagare och årets tema var “säkerhetskultur”.

De olika föreläsarnas presentationer

Presentationerna är i pdf- eller ppt-format och kan ta en liten stund att ladda ner.

Att gå från riskhantering och säkerhetsledningssystem till säkerhetskultur, säkerhetsklimat eller beteendebaserad säkerhet
Urban Lyxzén Bervelius, PRIMUS PILUS

Regelutvecklingen – vilken inriktning och vad har hänt?
Tryggve Ahlman, Sverige Redareförening

Kommer en god säkerhetskultur av sig själv?
Peter Jodin, Wallenius Marine AB

Maskinrumsergonomi och säkerhet i samspel
Monica Lundh, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för sjöfart och marin teknik, Human Factors

Säkerhet i arbete – även det en klimatfråga
Marianne Törner, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Centrum för maritim hälsa – webbplats för nätverk inom sjöfartsmedicin
Ralph Nilsson och Karl Forsell, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Krisreaktioner och stress – hur säkert är det?
Arto Nordlund, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Drivs av Breakwater Publishing