SAN-konferens 2015: Rätt kurs mot framtida arbetsmiljöutmaningar

San tog ut kursen för framtidens sjöfart

Lagom långa törnar, säkra arbetsrutiner och mer forskning. Åsikterna om hur morgondagens fartyg bör utformas var många på årets San-konferens. Men något flera återkom till var vikten av bra ledarskap, både ombord och på rederikontoren.
Torsdagen den 22 oktober hölls Sans årliga arbetsmiljökonferens i Göteborg. Att dagens tema, rätt kurs mot framtida arbetsmiljöutmaningar, engagerade märktes tydligt. Över 90 personer var på plats för lyssna och delta i diskussionerna.

– Vi kan inte förvänta oss att dagens ungdomar ska komma till oss med mössan i hand och be om ett jobb, sa Pia Berglund, Svensk sjöfarts vd. Det är vi som måste visa vad vi har att erbjuda dem för att de ska välja sjöfarten.
De studenter från sjöfartshögskolorna som deltog efterfrågade bland annat lagom långa törnar och internetuppkoppling, men man ville också ha en bra och säker arbetsmiljö och engagerade befäl.
– Jag uppskattar när handledaren under praktiken frågar hur man har det, sa Filip Andrén, blivande sjöingenjör från Linnéuniversitetet i Kalmar. Den där sociala biten är viktig även om man också vill ha bra utrustning och verktyg att jobba med.
Rederi Eckerös kryssningschef, Chatarina Israelsson, menade att det inte finns någon anledning att arbetsmiljön ombord ska vara sämre än den på landbaserade arbetsplatser.
– Man hör ofta de som säger att ”det där går inte att göra till sjöss”, eller ”det där funkar inte hos oss”. Men jag har varit på flera arbetsplatser iland, bland annat som säkerhetschef på Ikea, och det är väldigt mycket som är lika.

Innan lunch hölls en paneldebatt med fokus på rekrytering. Under ledning av Cecilia Österman, forskare vid Linnéuniversitetet och IVL, gav redare och sjöbefäls- och logistikstudenter sin syn på saken. Dennis Johansson från Wallenius Marine berättade att de främst anställer befäl som tidigare varit elever ombord och gjort bra ifrån sig. Även Britta Patriksson från Transatlantic var inne på samma linje. Studenterna poängterade å sin sida vikten av att inför en praktik få veta vad rederierna förväntar sig av dem.

– Sjöfarten är så stor och arbetet ser väldigt olika ut beroende på vilken typ av sjöfart man bedriver. Därför hade det varit bra om rederiet redan innan man börjar talade om vad som är viktigt för just dem, sa Sofie Söderberg som läser på Sjöfart- och logistikprogrammet.
Cecilia Österman höll också ett eget anförande där hon berättade om ett pågående forskningsprojekt om arbetsmiljön i intendenturen.
– Det är inom den här personalkategorin som vi ser de allra flesta arbetsskadorna och de längsta sjukskrivningarna, sa hon.

Något som flera föredragshållare och engagerade åhörare återkom till under dagen var betydelsen av bra ledare, både till sjöss och iland. En av dem var Stefan Blomberg, psykolog verksam vid bland annat Linköpings universitet.
– En enkätstudie visar att ledarskapet påverkar arbetsplatsen till 37,5 procent. En ledare kan med andra ord inte påverka allt, men väldigt mycket, sa han.

 

Årets SAN-pristagare

Årets San-pris delades i sedvanlig ordning ut av arbetsmiljönämndens ordförande Lars Andersson. Priset gick till Monica Öberg, Rederi Eckerö Sverige AB.
IMG_2317
Motivering till Sanpriset 2015: Mottagaren av årets Sanpris beskrivs som en ovärderlig resurs i det rederi hon arbetar. Hon är en stor humanist som med mycket värme och medmänsklighet håller samman rederiets samtliga rehabiliterings- och arbetsträningsärenden på ett föredömligt sätt. Regelverken kan hon utan och innan, och hon är totalt orädd inför att ifrågasätta regler och myndighetspraxis för att hjälpa enskilda människor som har svårt att hantera den byråkrati som ofta möter den som blir långtidssjukskriven.

Hon tar sig tid att lyssna till människor som mår dåligt och tillkallar specialisthjälp när det behövs. Men hon har också förmågan att ge tydliga besked och leverera sanningar, ibland obekväma sådana, utan att för den skull döma eller komma med pekpinnar. Hon är en person som med stort hjärta och genuint engagemang gör betydligt mer än vad befattningen egentligen kräver.
Det är med stolthet och stor respekt jag delar ut årets Sanpris till Monica Öberg, Rederi Eckerö Sverige AB.

 

Föredrag

Pia Berglund

Andreas Andersson

Gesa Praetorius

Cecilia Österman

Henrik Rindom

Chatarina Israelson

Stefan Blomberg

Eddie Janson

 

Årets konferens var mycket uppskattad!

Ett axplock av kommentarer från vår utvärdering:

“Nya infallsvinklar på gamla problem”

“Bra och blandat”

“Energikick”

“Den var som ett svar på önskemålen från 2014 års förslag”

“Det är årets bästa konferens”

“Många lärorika föreläsningar”

“Intressant och relevant”

“Mycket intressant”

“Trevligt och intressant i sedvanlig ordning”

“Toppendag”

“Här finns oerhört mycket att ta med sig hem till den egna organisationer”

“Paneldebatten lysande”

“En av de bästa SAN-konferenserna”

“Massor av inspiration”

“Helt rätt fokus”

 

Bilder från dagen

IMG_2401

IMG_2389

IMG_2369

IMG_2363

IMG_2350

IMG_2344

IMG_2335

IMG_2284

IMG_2266

Drivs av Breakwater Publishing