SAN-konferens 2011: Effektiv riskhantering – nyckeln till en säker sjöfart

Tomas Lindberg och Cecilia Österman

Tomas Lindberg och Cecilia Österman.

Riskhantering på San-konferens 2011

För sjätte gången samlades arbetsmiljövänner inom sjöfarten för en heldagskonferens tillsammans med San. Årets tema Effektiv riskhantering – nyckeln till en säker sjöfart hade lockat ett 80-tal åhörare till ”Läppstiftet” i Göteborg. Först ut i talarstolen var San:s ordförande Lars Andersson som pratade om den mänskliga faktorn i samband med olyckor och vikten av förebyggande säkerhetsarbete. Han lämnade sedan över till Jörgen Zachau från Transportstyrelsens sjöfartsavdelning som gav myndighetens syn på riskbedömningar ombord. Självkritiskt konstaterade han att ”Transportstyrelsen är alldeles för dålig på att sätta fokus på detta”, men lovade samtidigt bättring. Hur man omsätter erfarenheter och lärdomar om säkerhet och arbetsmiljö i praktiken berättade Lena Kecklund från MTO Säkerhet AB. Hon menade att vi många gånger är duktiga på att ta reda på vad som är fel, men att det ofta

Föredrag på SAN-konferens

Föredrag på årets SAN-konferens.

brister när det kommer till att omsätta kunskapen i praktisk handling och rätta till problemen. Att riskbedöma den psykosociala miljön är något som många upplever som särskilt svårt, men omöjligt är det inte. Det kunde Anders Pousette från Sahlgrenska Akademin visa. Även Elinor Gerle och Bo Lindgren, båda från Stena Line, var på plats för tala om hur de jobbar med de här frågorna. Johan Högdén, Rederi AB Transatlantic, höll ett underhållande och intresseväckande anförande om allas rätt till en bra och säker arbetsmiljö. Från The Swedish Club Academy kom Martin Hernqvist och berättade om hur försäkringsbolaget arbetar för att minska risken för skador och olyckor till sjöss. Sist ut var Cecilia Österman, doktorand vid Chalmers tekniska högskola och San-representant samt Tomas Lindberg från Shipgaz. Tillsammans berättade de om San:s nya arbetsmiljöutbildning som från den 24 oktober finns tillgänglig här på san-nytt.se Cecilia visade också det anteckningsblock som San tagit fram och som kan användas för att notera olyckor, tillbud och brister ombord. Vid femtiden samlades åhörare och föreläsare till en mingelbuffé i ”Läppstiftets” restaurang för en gemensam avrundning på dagen.

Föredrag

Jörgen Zachau – Myndighetens syn på riskhantering. (pdf)
Erik Forsberg – Försäkringskassans roll i det förebyggande arbetet mot (arbetsrelaterad) ohälsa (pdf)
Lena Kecklund – Säkerhetskultur och arbetsmiljö – Vad kan vi lära från utredningar av olyckor och tillbud? (pdf)
Anders Pousette – Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön (pdf)
Gerle/Lindgren – Stena Lines arbete med psykosocial arbetsmiljö (pdf)
Johan Högdén – En sjöman älskar havets våg, eller? (pdf) och  Lessons learned (länk till imo.org)
Martin Hernqvist – Maritime Resource Management – för en säker, effektiv och trygg arbetsmiljö (pdf)
Cecilia Österman – SANs arbetsmiljöblock – ett hjälpmedel för det systematiska arbetsmiljöarbetet (pdf)

SAN-pristagare 2011

Årets SAN-pristagare är Linda Sundgren, frilansande journalist och redaktör för SAN-Nytt. Hon får priset för att hon under många år med stort engagemang bevakat och kommunicerat säkerhets- och arbetsmiljöfrågor inom sjöfarten på ett mycket kompetent sätt och för att hon har en enastående förmåga att beskriva de mest komplicerade problem och sammanhang på ett för alla begripligt språk. Under åren har Linda svarat för ett mycket förtjänstfullt arbete inom SAN. Sedan 2004 har hon, som jag nyss nämnde, varit redaktör för SAN-Nytt och hon har lyft tidningen till att bli just en tidning i ordets rätta bemärkelse och som numera ger ett mycket professionellt intryck både med avseende på innehåll, form och layout. Linda har även lagt ned ett omfattande och utmärkt arbete med att uppgradera SAN:s hemsida och med utformningen av SAN:s interaktiva arbetsmiljö-utbildning, som för övrigt kommer att presenteras senare under dagen. Linda har också under åren skrivit många artiklar inom arbetsmiljöområdet för de fackliga tidningarna Sjömannen, Sjöbefäl och Nautisk Tidskrift.

GRATTIS, Linda!!

Tyck till om årets San-konferens

Vi vill veta vad du tycker! Genom att svara på några korta frågor om hur du upplevde årets San-konferens kan du hjälpa oss att bli ännu bättre till nästa år. Klicka här för att komma till utvärderingen (pdf) Spara pdfen på din dator innan du fyller i formuläret. Spara sedan igen (Spara som) och skicka den till eva.ohlsson@transportgruppen.se

Drivs av Breakwater Publishing