SAN-konferens 2012: Kemiska arbetsmiljörisker

I pauserna bjöd utställare från EatGood deltagarna på delikata och fettsnåla pommes frites som tillagats med ånga och varmluft istället för att friteras i olja

I pauserna bjöd utställare från EatGood deltagarna på delikata och fettsnåla pommes frites som tillagats med ånga och varmluft istället för att friteras i olja

Kemiska arbetsmiljörisker lockade många

Maria Dalin på Arbetsmiljöverket.

Maria Dalin på Arbetsmiljöverket.

Årets SAN-konferens handlade om kemiska arbetsmiljörisker och lockade ett stort antal besökare från branschen. Dagen inleddes med utdelning av San-priset som i år gick till befälhavarna på M/S Eckerö för deras digra och framgångsrika arbete med att förbättra arbetsmiljön ombord. Därefter berättade Maria Dalin från Arbetsmiljöverket och Christina Östberg och Caroline Petrini från Transportstyrelsen om regelverket kring kemikaliehantering och de nya afsar som trätt i kraft på området. Om risker med att beträda slutna utrymmen ombord pratade Urban Svedberg, forskare och kemist, och Donald Werner från klassningssällskapet Bureau Veritas. Från Sahlgrenska kom det medicinska forskarteamet Ralph Nilsson och Karl Forsell som beskrev de allvarliga skador som exponering för bland annat diesel och bensen kan ge upphov till. Kemist Sarka Langer, Svenska Miljöinstitutet IVL, presenterade ett nystartat forskningsprojekt inom vilket hon ska studera innemiljön på fartyg. Sjömanshusstiftelsens vd, Christer Nordling, hade bjudits in för att berätta om deras belöningsverksamhet och med sig hade han Karl Karell, befälhavare i Finnlines, som beskrev en av årets belönade uppfinningar som handlar om att rena avloppsrör med helt vanlig is istället för kemikalier. Anneli Rusth Jensen från Viking Supply Ships visade hur det med ganska enkla medel går att minska åtgången av kemikalier ombord och Annica Fredholm, Feelgood Företagshälsovård, berättade om deras samarbete med näringslivet. Marinen hade flera åhörare på plats, men också en föredragshållare. Det var Erik Casselbrant från Försvarsmedicincentrum som beskrev ombordmiljön på ubåtar och de kemiska risker som finns där. Med anledning av att det är 100 år sedan det första skyddsombudet utsågs i Sverige berättade Karl-Arne Johansson, SEKO sjöfolk och ledamot i SAN:s styrelse, om skyddsombudens långa historia. Han konstaterade att deras idoga insatser för en hälsosammare arbetsmiljö bidragit till en rad förbättringar för ombordanställda genom åren, men att behovet av skyddsombud är lika stort nu som då.

Föredrag

Maria Dalin, Arbetsmiljöverket
Christina Östberg, Transportstyrelsen
Caroline Petrini, Transportstyrelsen
Urban Svedberg, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Sundsvalls Sjukhus
Donald Werner, Bureau Veritas Sweden
Karl-Arne Johansson, SEKO sjöfolk
Annika Fredholm, Feelgood Företagshälsovård
Erik Casselbrant, Försvarsmedicincentrum
Karl Karell, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Belöning 2013, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Belöningsbroschyr 2012, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Ralph Nilsson/Karl Forsell, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet
Annelie Rusth Jensen, Viking Supply Ships AB

SAN-pristagare 2012

Årets SAN-pris gick välförtjänt till befälhavarna på M/S Eckerö, Lars Nordström, Johan Bertell och Christer Edström. Den sistnämnde var på plats för att mottaga priset som delades ut av SAN:s ordförande Lars Andersson.

Årets SAN-pris gick välförtjänt till befälhavarna på M/S Eckerö, Lars Nordström, Johan Bertell och Christer Edström. Den sistnämnde var på plats för att mottaga priset som delades ut av SAN:s ordförande Lars Andersson.

Årets San-pris går till befälhavarna på M/S Eckerö, Christer Edström, Johan Bertell och Lars Nordström. De får utmärkelsen för att de på ett föredömligt sätt skapa en säker och trivsam miljö ombord på fartyget. Återkommande arbetsmiljöutbildningar genomförs för hela besättningen, det är högt i tak för diskussioner kring problem och man vågar fatta beslut för att minska hälsoriskerna.
Man månar också om att de som arbetar på M/S Eckerö ska trivas och känna sig välkomna på sin arbetsplats. En branschföreträdare som ibland besöker fartyget säger att ”Stämningen ombord är så familjär att det känns som att komma hem”. För att åstadkomma en sådan atmosfär krävs befälhavare som tar hand sin besättning och som har viljan och förmågan att skapa bra förutsättningar för träning och sociala aktiviteter. Och det har årets pristagare visat åtskilliga prov på.

Drivs av Breakwater Publishing