SAN-konferens 2016: Organisatorisk och social arbetsmiljö – en utmaning för sjöfarten

Rekordstort deltagande på årets SAN-konferens

Hälsosam arbetsbelastning, positiva ledare och digital stress var något av det som avhandlades på årets SAN-konferens. Även SANs 60-årsjubileum uppmärksammades med en historisk tillbakablick.

Det blev en allvarstyngd inledning på SANs tolfte arbetsmiljökonferens som hölls den 27 oktober i Göteborg. Mottagaren av arbetsmiljöpriset, Håkan André, berättade hur han i sin vardag som ITF-inspektör stöter på fartyg som lurar besättningarna på sina löner och använder dubbel bokföring.

– Jag trodde inte att sådant här förekom i våra farvatten längre och definitivt inte i den här omfattningen, sa han.

Att komma åt bedrägerierna har visat sig mycket komplicerat. Av rädsla för svartlistning och andra repressalier vågar besättningarna sällan skriva under de dokument som krävs för att ITF-inspektörerna ska kunna driva deras ärenden vidare.

– Utan deras medgivande finns det inte mycket vi kan göra, sa Håkan André.

Att årets konferenstema Organisatorisk och social arbetsmiljö – en utmaning för sjöfarten är högaktuellt med anledning av den nya föreskriften på området märktes. Med hela 130 deltagare var lokalen i ”Läppstiftet” fullsatt. Dagens första talare var Pernilla Wallin från Transportstyrelsen. Hon berättade hur den nya föreskriften tydliggör arbetsgivarens ansvar för besättningens välmående och arbetssituation, men att den enskilde arbetstagaren också måste våga säga ifrån när det blir för mycket. För landbaserade arbetsplatser gäller föreskriften redan men till sjöss börjar den gälla tidigast sommaren 2017, meddelade Transportstyrelsens Christina Östberg. Anders Reuter från Transportföretagen berättade om de juridiska konsekvenser som kan följa av att man bryter mot den nya föreskriften medan Britta Patriksson på Patriksson HR gav exempel på hur föreskriften kan införas i det dagliga arbetet.

– Vi har redan mycket av det här på plats genom det systematiska arbetsmiljöarbetet och ISM-koden. Man behöver inte införa ett nytt system för att hantera de här frågorna, sa hon.

Psykolog Charlotte Råwall från PBM berättade hur man med stöd av den nya föreskriften kan skapa en hälsosam arbetsbelastning. Med sunt ledarskap kommer man långt, menade hon och berättade hur positiv feedback och stöttning från chefen kraftigt minskar den negativa inverkan som en stressig och påfrestande arbetssituation ofta har.

– Socialt stöd är jätteviktigt, det är till och med bevisat i forskning. Ger man en negativ feedback måste man också lyfta fram fem positiva saker, sa hon.

Om den stress som krångliga lönesystem och andra webbaserade program kan medföra, talade Jonas Söderström från InUse Experience. Han hänvisade till en undersökning där uniformerad personal (brandmän, poliser och militärer) fick svara på frågan om vad i deras arbetssituation de upplevde som mest stressande. Svaret var varken de risker eller farliga situationer de ibland ställs inför utan omständliga IT-system.

– Den tid när IT-lösningar gjorde det enklare för oss är förbi, sa Jonas Söderström.

Per Barkman från CrewComp bjöd på smakprov från den utbildning i likabehandling som han tagit fram med ekonomiskt stöd av Sjömanshusstiftelsen. Utbildningen är webbaserad, ska finnas på både svenska och engelska och tar ungefär en halvtimme att genomföra. Den är kostnadsfri och kommer att finnas tillgänglig någon gång i november månad. Jörgen Zachau och Alexander Hurtig från Statens Haverikommission (SHK) redogjorde för hur SHK bedriver sina utredningar och exemplifierade med en olycka från 2015 då ett kranhaveri ombord på Oslo Wave var nära att allvarligt skada en besättningsman. Efter en sista fikapaus hölls en paneldiskussion under ledning av arbetsmiljöforskaren och San-ledamoten Cecilia Österman. Såväl fackliga representanter som arbetsgivare och Transportstyrelsen var på plats och svarade på frågor om vad de tyckte om den nya föreskriften, ansvarsfördelning och vikten av att jobba med psykosociala frågor. Därefter var det författaren och journalisten Torbjörn Dalnäs tur att äntra scenen för att berätta om SANs 60 åriga historia och den roll SAN har spelat för utvecklingen av arbetsmiljön ombord på svenska fartyg. Dagen avslutades med en framtidsspaning signerad Peter Jodin, Wallenius Marine. Han såg framför sig hur vi kommer allt närmare det förarlösa fartyget, men konstaterade samtidigt att det krävs stora förändringar innan det kan realiseras på ett säkert och betryggande sätt.

 

Årets SAN-pristagare Håkan André

img_3617

Håkan André

Mottagare av San-priset 2016 är en person som kämpar för sjömäns rättigheter. Med själ och hjärta tar han strid för såväl uteblivna löner som undermåliga boende- och arbetsförhållanden på utländska fartyg (FOC-flaggade) som kommer till Sverige.

Det förekommer att besättningar inte fått lön på över ett år. Ibland är bostadsutrymmen under all kritik, det kryllar av ohyra och saknas möjligheter att sköta personlig hygien och tvätta kläder. På vissa fartyg råder matbrist och det händer att sjömän vägras hemresa, sjukavmönstring och läkarvård.
Årets pristagare samarbetar ofta nära och på bästa sätt med Transportstyrelsens beredskapsinspektörer för att tvinga oseriösa redare att ställa missförhållanden till rätta innan fartygen tillåts lämna hamn. Han verkar för att Sverige ska vara ett land där man respekterar sjömäns grundläggande rättigheter. Oavsett veckodag eller tid på dygnet rycker han ut och ger en röst åt dem som sällan vågar höja sin egen.

 

Föredrag

Pernilla Wallin, Transportstyrelsen

Anders Reuter, Transportföretagen

Britta Patriksson, Patriksson HR AB

Per Barkman, CrewComp AB

Charlotte Råwall, PBM

Jonas Söderström, InUse experience

Jörgen Zachau/Alexander Hurtig, Haverikommissionen

Torbjörn Dalnäs

Peter Jodin, Wallenius Marine AB

Bilder från dagen

img_3631

Anders Reuter, Transportföretagen

img_3723

img_3650

Cecilia Österman, sjöfartsforskare och Britta Patriksson, Patriksson HR

 

img_3654

Per Barkman, CrewComp

 

img_3667

Charlotte Råwall, PMB

 

img_3689

Håkan André, ITF, Lars Andersson, Transportföretagen

 

img_3709

Lunch

 

img_3712

Jonas Söderström, InUse Experience

 

 

img_3739

Alexander Hurtig, Statens Haverikommission

 

img_3766

Mikael Huss, Sjöbefälsföreningen, Lars Andersson, Transportföretagen

 

img_3775

Paneldebatt

 

img_3778

Cecilia Österman

 

img_3780

Torbjörn Dalnäs, journalist och författare

 

img_3784

Peter Jodin, Wallenius Marine

 

Drivs av Breakwater Publishing