SAN-Nytt

Sedan 1976 ger Sjöfartens Arbetsmiljönämnd ut tidningen SAN-Nytt. Den kommer med fyra nummer per år och har en upplaga på knappt 1 000 exemplar. Tidningen skickas till svenska rederier för vidare distribution ut till fartygen, men även andra sjöfartsintresserade finns bland prenumeranterna. I varje pappersupplaga av tidningen finns en sammanfattning av det aktuella numret översatt till engelska. Här på hemsidan kan den som önskar läsa hela tidningen både på svenska och engelska.

Är du intresserad av att få SAN-Nytt i din brevlåda? Gå in här och anmäl intresse.

Drivs av Breakwater Publishing