San och samverkan

I april 1956 bildades Sjöfartens centrala arbetarskyddsnämnd, det som senare kom att döpas om till Sjöfartens arbetsmiljönämnd – San. Syftet med nämnden var att ena arbetsmarknadens parter inom sjöfarten för att gemensamt arbeta för en bättre och säkrare arbetsmiljö ombord.
Linda Sundgren, redaktör San-Nytt

Genom åren har nämnden bytt namn, uppdragen har varierat och representationen i styrelsen har delvis förändrats. Men även om det snart gått 70 år sedan San bildades är grunduppdraget fortfarande detsamma: att arbetsgivare och -fackliga representanter tillsammans ska verka för en god arbetsmiljö på fartygen. 

San:s styrelse består i dag av representanter från Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Stena Line, TT-Line, Sjöfartens arbetsgivareförbund och arbetsmiljöforskare. Efter några års uppehåll är också Transport-styrelsen och marinen tillbaka med representanter i San. Arbetet i styrelsen leds av ordföranden Annika Nordin vid Sjöfartens arbetsgivareförbund.

Styrelsen i San möts fyra gånger om året. Tidigare hölls våra möten alltid i Göteborg, men numera varvar vi fysiska möten med digitala dito. Ett möte om året hålls också i Stockholm.

Under mötena diskuterar vi aktuella arbetsmiljöfrågor, utbyter information och planerar för underhåll av våra arbetsverktyg som arbetsmiljöutbildningen och arbetsmiljöhandboken. Vårt mest publika evenemang är den årliga San-konferensen. Den hålls i oktober varje år i anslutning till den europeiska arbetsmiljöveckan, och snart är det dags igen.

Temat för årets konferens är friska fartyg-belasta rätt. Hela programmet hittar du här. Anmälningstiden går ut den 5 oktober och formulär för anmälan hittar du här

Hoppas vi ses!

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook