San-pristagare med fokus på den sociala arbetsmiljön 

Som teknisk chef i Stena Line lägger Sandro Chiesi stort fokus på den sociala miljön och på att folk ska må bra. I oktober tilldelades han San-priset för sina omfattande insatser inom arbetsmiljöområdet.
Sandro Chiesi tog emot San-priset under höstens San-konferens i Göteborg. Prisutdelare var Annika Nordin, ordförande i San.

Sandro Chiesis starka engagemang i arbetsmiljön ombord, framför allt den sociala, går inte att ta miste på. I en intervju veckan efter San-konferensen, berättar han hur han under hela sitt yrkesliv jobbat med frågor som likabehandling, inkludering och allmän trivsel. 

 – Den psykosociala arbetsmiljön är så otroligt viktig, säger han med eftertryck. Om du skär dig i fingret blir du bra efter ett tag men blir du sjuk inombords är det en annan sak. Den som blivit mobbad eller trakasserad kan bära med sig det resten av livet. 

Till vardags arbetar Sandro Chiesi växelvis som teknisk chef och förste fartygsingenjör på Stena Germanica som trafikerar linjen Göteborg-Kiel. Han bedömer att han lägger ungefär halva sin arbetstid på arbetsledning och personalfrågor och det är något som verkligen behövs, säger han. Inte minst inom den tekniska avdelningen. 

Om du skär dig i fingret blir du bra efter ett tag men blir du sjuk inombords är det en annan sak.

– Många av oss som arbetar i maskin är jätteduktiga på teknik, men inte alltid lika bra på sådant som har med arbetsmiljö att göra. Vi gillar maskiner som inte tjafsar emot. Men man får aldrig strunta i hur andra mår eller vifta bort någon som behöver hjälp. 

Utöver tjänsten ombord har Sandro Chiesi också en rad andra engagemang kopplade till arbetsmiljön. Som facklig representant och medlem i Sjöbefälsföreningens centrala ledning har han infört inkludering som en stående punkt på deras ledningsmöten. Han deltar också i Stena Lines internationella arbete för mångfald och inkludering. 

– I Stena har vi ett diversity inclusion council där vi jobbar med att förändra bilden av hur man beter sig mot varandra när det kommer till hbtq-frågor, dolda handikapp, jämställdhet med mera. I baltstaterna som ligger så nära oss, går det åt helt fel håll med jämställdhetsfrågorna. De vill inte ens ha sanitetskorgar på toaletterna för att de tycker att det är fult. Engelsmännen, däremot, har kommit mycket längre än oss när det gäller dolda handikapp, både gentemot passagerare och mot personalen. Där har vi mycket att lära av dem, säger Sandro Chiesi.  

Vart hans empati och engagemang för andra människors välmående kommer från kan han inte svara på, men säger att den alltid funnits där. 

– Det är mitt sätt att vara. Jag brukar säga att jag egentligen är egoist, eftersom jag själv mår bra av att hjälpa andra. Det ger mig en positiv känsla att stötta människor runtomkring mig, säger han.  

Men engagemanget har också ett pris. För några år sedan började han plötsligt må dåligt och fick uppsöka läkare. 

– Jag trodde att det var något fel på magen, men när jag berättade för läkaren att jag inte hade hittat bilen i parkeringshuset häromdagen sa han att det inte var magen som var problemet. Jag var utbränd.  

Efter en månads sjukskrivning var Sandro Chiesi tillbaka på jobbet. Nästa gång symptomen dök upp reagerade han snabbt. 

– Jag har avsagt mig flera styrelseuppdrag och minskat ner på den fackliga tiden. Det har gett mig mer tid att umgås med min dotter och min mamma, och så har jag en segelbåt i Medelhavet där jag mår väldigt bra. Men jag kommer aldrig dra ner på mitt engagemang för arbetsmiljön i min yrkesroll ombord. Det finns inte. Där kommer jag att fortsätta på samma sätt som innan.

Sandro Chiesi om arbets-miljörelaterade olyckor 


”Även om arbetsmiljön ombord i fartyg blivit säkrare med åren och fler än tidigare använder skyddsutrustning, händer det fortfarande olyckor. Ibland riktigt allvarliga sådana. Min uppfattning är att det ofta är stress som ligger bakom. Det är mycket som ska hinnas med på kort tid och ibland med för lite personal. Vi ska alltid vara två när vi lastar trailers, men om någon är sjuk och vi inte fått någon vikarie, vad ska vi göra då? Eller alla ”slip and fall” inom intenden-turen. Det handlar många gånger om att man haft bråttom och sprungit med grejer.”

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook