Sjömän sover sämre än andra

Vaktgående sex om sex är farligt. Sömnbrist skapar trötta och okoncentrerade befäl som utsätter både sig själva och andra för stora risker. Det visar en färsk studie från VTI.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vaktgående sex om sex är farligt. Sömnbrist skapar trötta och okoncentrerade befäl som utsätter både sig själva och andra för stora risker. Det visar en färsk studie från VTI.

Minska tröttheten ombord
I rapporten föreslås en rad åtgärder för att minska tröttheten.
Några av de mest effektiva är:
• Byt vaktschema. 9–3 är bättre än 6–6. Då delar man på det kritiska nattpasset och båda kan tillgodogöra sig den för kroppen viktiga nattsömnen.
• Planera vaktgåendet. Med hjälp av dataprogrammet ”Predicering sömn och vakenhet” kan lämpligt vaktschema utifrån sömnlängd och arbetstider läggas upp för kommande rutt. Kontakta Margaretha Lützhöft för mer information: margareta.lutzhoft [a] chalmers.se.
• Avslappning. Det finns effektiva metoder för att komma ner i varv och därmed somna lättare. Försök hitta en metod som passar dig.
• Kunskap. Ta reda på hur du påverkas av trötthet och skiftarbete och hur mycket sömn kroppen behöver.

Så var det dags igen, att konstatera att sex om sex är ett tärande och sjösäkerhetsmässigt dåligt vaktsystem. Det är Statens väg- och transportforsknings­institut, VTI, med forskaren och sjökaptenen Margaretha­ Lützhöft i spetsen som tittat närmare på hur trötthetsnivån hos nautiska befäl påverkas av olika vaktsystem, sex om sex samt fyra åtta. Tröttast var de som gick tvåvakt.
– Det var inte så ofta deltagarna drabb­ades av den där mördande tröttheten, men det hände tillräckligt många gånger för att det ska bedömas som allvarligt. Vid några tillfällen fick befälen kämpa för att hålla sig vakna, säger Margaretha Lützhöft.
Sömnigheten är som störst under natten, och allra värst i slutet av vakten. I två och en halv procent av skattningarna uppnåddes riktigt kritiska nivåer där deltagarna fick anstränga sig för att inte somna. Över 80 procent av dessa var från vaktgående sex om sex.

Kroppen behöver åtta timmars sömn
I studien deltog 30 befäl från 13 rederier, och mätningarna utfördes ombord på fartygen under ordinarie arbete. Såväl enkäter och skattningar som fysiologiska mätmetoder användes. Befälen fick sällan mer än fyra och en halv timmars sömn per frivakt. Dagtid sov de flesta inte mer än ett par timmar.
– Kroppen behöver ungefär sju och en halv till åtta timmar god sömn, helst sammanhängande. Men man klarar sig på mindre, i alla fall under kortare perioder, säger sömnforskaren Mats Gillberg vid Karolinska Institutet i Solna som deltog i undersökningen.

En annan faktor som spelar roll i sammanhanget är att befälens relativt korta dygnsvila delas upp i flera perioder. En sömncykel består av olika stadier, och den som tvingas upp i förtid känner ofta av det. Även sömnkvalitén studerades. Enligt Mats Gillberg har en normalgod sömn en effektivitet runt 90 procent; befälen i studien låg på cirka 75 procent.
– En effektiv sömn innehåller få uppvaknanden och man känner sig någorlunda utvilad tio till tjugo minuter efter man vaknat. 75 procent är lite för lågt och man har sovit för oroligt för att det ska vara riktigt bra, säger Mats Gillberg.

Rapporten tyder på att det kan uppstå en viss ackumulerad trötthet, där sömnigheten ökar ju fler dygn man arbetar. Med tanke på att filippinska kap-anställda (kontraktsanställd personal) på svenska fartyg kan arbeta ett halvår i sträck, var forskarna särskilt intresserade av de långsiktiga effekterna av sömnbrist.
– Om svenskar som går sex om sex har det ganska jobbigt kan man utgå från att de utländska befäl som jobbar längre perioder har det ännu jobbigare, säger Margareta Lützhöft.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook