Sjösättning av nordiskt nätverk

Ett nätverk för nordiska forskare inom hälsa och säkerhet ombord har sitt första möte i september i danska Esbjerg.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett nätverk för nordiska forskare inom hälsa och säkerhet ombord har sitt första möte i september i danska Esbjerg. Ambitionen är att skapa ett forum för utbyte av kunskap och forskningsresultat mellan länderna. Bland de anmälda finns: Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet i Kalmar, department of Occupational and Public Health i Torshamn, Norwegian Centre for Maritime Medicine, University of Turku samt Radio Medical i Danmark. Den som är intresserad av att delta på mötet eller vill ha mer information kan kontakta Urban Svedberg vid Arbetsmiljö- och yrkesmedicin i Sundsvall: urban.svedberg@lvn.se , 060-18 15 52, 0733-52 54 05.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook