Sjunkande fartyg vid kaj

Varje år förekommer det att ett antal fartyg, ofta mindre, sjunker förtöjda vid kaj.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Varje år förekommer det att ett antal fartyg, ofta mindre, sjunker förtöjda vid kaj. De flesta gånger beror det på att anslutningar till genomföringar under vattenytan (exempelvis kylvattenintag) har frusit sönder. Det inträngande vattnet orsakar skador på fartyget och kan medföra stora kostnader för ägaren. Dessutom finns det risk att främst olja förorsakar miljöskador runt fartygen. Det kan därför finnas anledning att se över sitt fartyg och de känsliga punkter som utgör risk för att det ska sjunka. Det kan också vara en god idé att kontrollera att eventuella pumpar har god elförsörjning och att det finns lämplig reservutrustning som kan starta om något skulle fallera. Kan man komplettera med larm för hög länsvattennivå via mobilnätet är detta ytterligare ett exempel på investering som kan vara lönsam.
SFu

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook