Skador på personer

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

År 2019 skadade sig 34 personer i sjöolyckor och 68 i personolyckor. När det gäller sjöolyckor är den vanligaste skadan sett över några år klämskador. De leder inte sällan till frakturer och amputationer, vilket vi uppmärksammat i den här skriften flera gånger tidigare. Dessa skador uppstår ofta i samband med förtöjningsarbete eller vid lastning eller lossning. Att trilla från höga höjder och från lejdare är också relativt frekvent återkommande. Dessa fall leder även de ofta till frakturer och stukningar och sjukfrånvaro. Personolyckor i den lokala arbetsmiljön sker till allra största delen inom intendenturpersonal. Den vanligaste olyckan är att halka och det sker oftast i samband med arbete i restaurang och byssan där något spills på golvet. Det är också vanligt att golvet blivit vaskat och är blött och halt utan att rutiner för att varna kollegor följs. Den här typen av olyckor leder ofta till skador på fot- och handleder vilket i sin tur leder till sjukskrivningar. Även fall i trappor uppstår relativt frekvent. Det är vanligt att de uppstår i samband med stress och högt tempo när man springer i trapporna för att hinna med att utföra de uppgifter som förväntas. Också bland personolyckor är det vanligt med klämskador. Oftast vid passage genom dörrar med automatisk stängning eller när man hämtar utrustning i förvaringsutrymmen. Till sist rapporteras en del skador till följd av överbelastning, det vill säga arbete med monotont rörelsemönster och tunga lyft. Exempel på detta är städning av hytter, proviantering och uppackning av varor i shop och restauranger.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook