Skyddsarbete med egen lösning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Varje månad träffas skyddsombuds-gruppen för avstämning och beslut om vilka ärenden som ska föras vidare till fartygsledningen. På M/S Eckerö har man skapat egna former för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– I början var jag ganska skeptisk till en skyddsombudsgrupp, det kändes som att man skulle tappa kontrollen. Men det fungerade bra, så vi har fortsatt, säger befälhavare Christer Edström.
Initiativet till gruppen togs av matrosen och huvudskyddsombudet Jörgen Hellquist. Han tyckte inte att skydds-kommittén räckte till för att effektivt fånga upp och driva de arbetsmiljöfrågor som behövde lösas.
– Skyddsombuden är mina ögon och öron ute på avdelningarna, säger Jörgen. De kan direkt förmedla när något inte fungerar och vi har lyckats driva igenom flera förändringar. Men det handlar inte om ”vi mot arbetsgivaren”, vi arbetar tillsammans. Christer håller med.
– Jag tror att det kan vara lättare för besättningen att gå till skyddsombudsgruppen med sina förslag än direkt till mig. Sedan sållar gruppen ut de ärenden som är realistiska att gå vidare med innan vi tittar närmare på dem tillsammans.
Den stora förändringen i arbetsmiljöarbetet skedde 2009 då M/S Eckerö flaggade svenskt.
– På den tiden existerade i princip inte något arbetsmiljöarbete under finsk flagg och det blev en stor omställning för oss, säger Christer. Innan hade det varit en som bestämde allt, men vi befälhavare har fått släppa mycket och idag det är många fler som är involverade i arbetsmiljöarbetet.
Enligt Jörgen är han och fartygsledningen ofta överens om vad som behöver göras och vad som är rimligt att genomföra. Men oavsett beslut är både han och Christer överens om att det är mycket viktigt att alltid meddela och motivera besluten inför besättningen.
– Om vi inte kan göra en förändring är det väldigt viktigt att tala om varför, säger Christer. Annars blir folk bara arga för att det inte händer något och vi riskerar att
förstöra den goda stämning vi har ombord.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook