Skyddsbibliotek

Ett välsorterat skyddsbibliotek behövs för att trygga arbetsmiljöarbetet ombord. Där ska besättningen enkelt kunna hitta information om vad lagar och förordningar kräver och hur olika arbetsmoment kan utföras på ett korrekt och säkert sätt. En del litteratur måste finnas medan annan endast är rekommenderad. Avgörande är vilken verksamhet som bedrivs på fartyget.

Förkortningar
AFS – Arbetsmiljöverkets föreskrift
SJÖFS – Sjöfartsverkets föreskrift
TSFS – Transportstyrelsens föreskrift
AV – Arbetsmiljöverket

En del litteratur måste finnas ombord. Annat är sådant som bör finnas, beroende på vilken verksamhet som bedrivs på fartyget.

Här finns information om arbetsmiljön för dig som arbetar till sjöss!

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet
(Länken är en genväg till en samlingssida för Transportstyrelsens föreskrifter om arbetsmiljö till sjöss. Därifrån får du själv leta dig vidare till det ämnesområde du söker.)
 

 

Drivs av Breakwater Publishing