Snap-back-områden

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

SHK konstaterar att det finns flera publik-ationer för sjömän som innehåller vilseledande information om omfattningen av potentiella snap-back-områden. Bland dem finns en publikation som fanns tillgänglig ombord på Morraborg. I den finns en bild som också förekommer i en riktlinje utgiven av UK Maritime and Coastguard Agency, MCA. På bild 10 har snap-back-områdena ritats på ett vilseledande sätt, särskilt när det gäller utsträckningen av området i längdled. Transportstyrelsen konstaterar att det i sig är en risk med vilseledande information om de farliga områdena. Man bör dessutom omvärdera riskerna vid ombyggnationer och byte av förtöjningsgods med hänsyn till dess egenskaper.

SHKs rekommendationer till rederiet får anses som allmängiltiga och omfattar att det görs en mer omfattande riskanalys för förtöjningsarbete och att det åtminstone tas med följande i beräkningen:

Nedan bilder som tagits ur rapporten visar tydligt på skillnader mellan en publikationsskiss och en individuell beräkning av de farliga områdena.

transport2

Dödsolycka ombord på Morraborg i Holmsunds hamn, Västerbottens län, den 3 juli 2011, diarienr S-95/11. http://www.havkom.se/virtupload/reports/RS2014_03.pdf

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook