Linda Sundgren, redaktör

I skrivande stund är kriget i Ukraina inne på sin 13:e vecka. Rapporteringen om grymma övergrepp och dödligt våld mot civila fortsätter strömma ut ur landet liksom bilderna av sönderbombade hus och städer. Bland de drabbade finns också ukrainska sjömän och deras familjer. I en artikel på den internationella transportarbetarfederationens, ITF, webbplats, skriver man att ukrainska sjömän ofta är bosatta i och runt landets större hamnstäder som Odesa och Mariupol, några av de värst utsatta områdena. I en intervju med Svensk Sjöfartstidning säger föreningen Svensk sjöfarts vd, Anders Hermansson, att cirka 15 procent av världens sjömän kommer från Ukraina eller Ryssland. Och i en artikel i Dagens nyheter uppgav han att det arbetar mellan 500 och 600 ukrainska och ryska sjömän på svenskkontrollerade fartyg, majoriteten av dem befäl. 

Sedan kriget i Ukraina inleddes den 24 februari har flera sjöfartsorganisationer tagit initiativ för att hjälpa de ukrainska sjömännen. Bland annat har ITF tillsammans med ITF seafarers trust, Marine transport workers’ trade union of Ukraine (MTWTU) och den globala marina tjänsteleverantören V.Group, bistått med evakueringsstöd. I början av april uppgav organisationerna att de tillsammans lyckats evakuera ett drygt 100-tal personer ut ur Ukraina. Även i Sverige görs insatser för att hjälpa ukrainska sjömän och deras anhöriga. Under Seko sjöfolks årsmöte i april samlade deltagarna in över 26 000 kronor till sina ukrainska kollegor. Och eftersom förbundsledningen lovat att tiofaldiga det belopp som medlemmarna skänkte, hamnade totalen på 287 000 kronor. ”Ska vi någon gång överskrida budgeten så är detta ett bra tillfälle”, kommenterade Seko sjöfolks kassör, Mikael Lindmark, resultatet i tidningen Sjömannen. 

Sjömanskyrkan i Stockholm, numera belägen i Nynäshamn, var tidigt ute med ett riktat stöd och meddelade redan i mars att kyrkans portar står öppna för ukrainska sjömans-familjer på flykt undan kriget. I en artikel på Svenska kyrkans hemsida konstateras att såväl ukrainska som ryska sjömän är i behov av stöd och hjälp. Internetuppkopplingen ombord är ofta begränsad och för att underlätta kontakten mellan sjömännen och deras anhöriga delar sjömanskyrkan i Malmö ut gratis kontantkort till alla ukrainska och ryska sjömän så att de lättare ska kunna höra av sig till dem där hemma. 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook