Stödet från land

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

När olyckan är framme behövs också stöd från rederiet. Stena Lines beredskapsplan reglerar allt från besättningens första samtal till rutiner för mentalt stöd efter att krisen är över.
Martin Lewerentz är Stena Lines dp (designated person). Han berättar att besättningens första kontakt med rederiet i ett nödläge går till ett internt dygnet-runtbemannat säkerhetscenter. Centret vänder sig i sin tur till någon av dem som ingår i land-organisationens beredskapsteam.
– I och med det drar hela apparaten igång. Vi har ritningar över fartyget, kan koppla upp oss mot stabilitetsdatorerna ombord och tar alla nödvändiga kontakt-er med myndigheter, klassningssällskap och räddningstjänst, säger Martin Lewerentz.

Operativt fokus
Anhöriga till besättningen hänvisas till rederiets HR-avdelning medan ett externt center svarar på frågor som rör passagerarna. I krissituationer har rederiets kommunikationsavdelning en mycket viktig funktion när det gäller att svara på frågor från media och informera internt, säger Martin.
– Jag är själv sjökapten och har varit med om ett och annat. Min erfarenhet när något händer är att man bara vill fokusera på det operativa, utan att bli störd av folk som ringer med frågor om högt och lågt. Idag, när alla har mobiler, är det väldigt svårt att ge besättningen den arbetsron, men vi försöker avlasta dem så långt det går.
I beredskapsplanen finns också rutiner för hur besättning ska få hjälp med stödsamtal efter en olycka.
– Det är vår HR-avdelning som sköter det tillsammans med företagshälsovården, säger Martin.
Han berättar att beredskapssystemet testas cirka fyra gånger om året i olika omfattning. I januari i år prövades det i skarpt läge då det började brinna i en lastbil på Stena Nautica.
– Efteråt gick vi igenom vad som hade fungerat bra och vad som kunde ha gjorts annorlunda. Vi har gjort några justeringar och nu har vi en plan som jag tror fungerar bra i alla delar. Men i en nödsituation är vi iland bara en supportfunktion. Det är killarna och tjejerna ute på fartygen som gör det stora jobbet och det är dem extremt duktiga på, säger Martin.
Linda Sundgren
Utskrift

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook