Stora brister i belastningsergonomin

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Mindre arbetsplatser brister ofta i riskhanteringen av belastningsskador. Det visar en sammanställning av de 1390 riktade inspektioner som Arbetsmiljöverket genomfört under hösten. På arbetsplatser med mellan 5 och 19 anställda hade fler än hälften brister kopplade till ergonomin. Vid arbetsplatser med 20 till 49 medarbetare fick 46 procent anmärkningar medan det fanns brister på 36 procent av de arbetsplatser som har mer än 50 medarbetare.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook