Stora utmaningar vid evakueringar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att evakuera ett fartyg är komplicerat, särskilt om det finns passagerare ombord. Forskare Monica Lundh har studerat svårigheter i samband med att fartyg överges. 

Dåligt väder, krånglande livbåtar, panikslagna människor, slagsida, brand. När man tappat kontrollen över situationen och fartyget måste överges, har besättningen en rad svårigheter att lösa. Monica Lundh är sjöingenjör och teknologie doktor vid Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers. Hon har studerat evakuering på kryssningsfartyg och konstaterar att det ställer mycket stora krav på besättningen, inte minst i hanteringen av passagerarna.

– Folk reagerar väldigt olika vid en olycka, men lite grovt kan man dela in dem i tre grupper. De flesta inser inte riktigt allvaret, de är avvaktande men brukar vara lätta att styra. En mindre grupp fattar på några sekunder vad som hänt. De tar saken i egna händer och agerar kraftfullt för att rädda sig själva eller andra. En liten grupp blir irrationella. De gapar och skriker eller blir apatiska. De två sistnämnda grupperna kan vara mycket svåra att styra dit man vill.
– För besättningen gäller det att vara väl förberedd på de olika reaktioner de kan möta hos passagerarna.
– Du måste vara väldigt tydlig och auktoritär för att få folk att snabbt göra som du vill och gå till samlingsstationerna på däck, säger Monica.
Ett annat problem i samband med evakuering är livbåtarna. Under årens lopp har åtskilliga sjömän skadats i samband med livbåtsövningar, trots att övningar ofta hålls till kaj i lugnt väder.

Kraftig slagsida
Att hantera dem i en krissituation, kanske med hög sjö och kraftig slagsida, gör manövern ännu vanskligare.
– På lastfartyg är det driften som ansvarar för livbåtarna, och den uppgiften ligger hyfsat nära det de jobbar med. Men på färjor räcker inte driftsbesättningen till och där förväntas även cateringpersonal, städare och butikspersonal att ta hand om detta. Det kräver mycket övning och träning och frågan är om den utbildning de får räcker till.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook