Sverige halkar neråt på vita listan

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Efter att fem år i rad varit topp fem bland världens fartygsflaggor har Sverige halkat ner till en elfteplats på Paris Mou:s vita lista. Man har passerats av länder som exempelvis Italien, Bahamas, Cayman-öarna. Det är andra året i rad som Sverige inte är med bland de tio högst rankade flaggorna, förra året låg man på plats tolv. Rankingen baseras på ett ganska trubbigt instrument där antalet utförda hamnstatskontroller inom Paris MOU-området (Europas kuststater samt Kanada) ställs i relation till mängden kvarhållna fartyg, och enstaka fall kan ge stora utslag i statistiken. Exempelvis har två av totalt 316 inspekterade fartyg under svensk flagg kvarhållits de senaste två åren, vilket alltså resulterat i en elfteplats. Frankrike, som toppar den vita listan, hade 258 inspektioner och noll kvarhållna fartyg. Ändå säger rankingen någonting om fartygen under olika flaggor. I botten på svarta listan återfinns flaggnationer som Kongo, Komorerna, Togo och Tanzania. Bland dessa har uppemot en tredjedel av alla inspektioner lett till kvarhållanden. På den grå listan finns mellanskiktet, alltså flaggor med relativt många kvarhållna fartyg såsom Indien, Libanon, Ryssland, Schweiz och USA. Vanligaste orsaken till att ett fartyg kvarhålls är brister i ISM-koden (1128), fel i sjökort (347) och fel i nautiska publikationer (276). Även mer tekniska problem kan leda till kvarhållanden, som otillräckliga branddörrar (230), orena maskinrum (126) och problem med framdrivningen (126).

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook