Etikett: Fatigue

Fatigueproblemet diskuterades vid ett IMO-möte, Maritime Safety Committee, i Köpenhamn i oktober. Via den internationella befälhavareorganisationen, IFSMA, deltog den svenska sömnforskaren och professorn Torbjörn…
Vaktgående sex om sex är farligt. Sömnbrist skapar trötta och okoncentrerade befäl som utsätter både sig själva och andra för stora risker. Det visar…
En extra nattvila då och då behövs för att orka jobba sex om sex. Det säger forskarstudenten och sjökaptenen Fredrik Hjorth om sin pågående…