Etikett: Inskolning ombord

På Destination Gotlands fartyg får säsongspersonalen numera en handledarledd introduktion och på rederiets intranät finns kortfilmer som visar olika arbetsmoment ombord. Hamid ­BaniShoraka, intendent…