Etikett: Medicinska kontroller

Ett pågående forskningsprojekt ska ta fram verktyg för att underlätta riskbedömningen av handintensiva arbeten. Bedömningsverktygen består av flera delar och omfattar både en checklista…