Etikett: San-konferens 2011

Martin Carlweitz, överstyrman Trans Pulp, Elisabeth Barkarmo, personal- och säkerhetsansvarig vid Charterfrakt Baltic Carrier AB, Tobias Chronéer, befälhavare Viking Cinderella …
Idag finns stora insikter om risker i arbetsmiljön ombord, men man är sämre på att omsätta det kunnandet i faktiska förbättringsåtgärder. Det var en…