Tema stress på världsdag för hälsosammare arbetsplatser

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Stress och social ohälsa är ett bekymmer  i ett stort antal länder. Det visar rapporten Workplace stress: a collective challenge som Internationella arbetarorganisationen (ILO) presenterade i samband med Världsdagen för säkerhet och hälsa i arbetet den 28 april. Rapporten är en sammanställning av forskningsresultat om stress och social ohälsa på arbetsplatser runt om i världen och ger en tydlig bild av hur utbredda de här problemen är.

En studie från Japan visar att 32,4 procent av landets arbetstagare drabbats av stark oro och stress relaterat till jobbet någon gång under senaste året. Enligt en kartläggning från Chile 2011 svarade 27,9 procent av arbetarna och 13,8 procent av arbetsgivarna att det fanns stress och depressioner inom deras företag. Liknande resultat återfanns i stort sett i samtliga länder som deltog i undersökningen, från Asien och Australien till Amerika och Europa.

I rapporten pekas flera faktorer ut som bidragande orsaker till den ökande sociala ohälsan. Som den hårdnande globala konkurrensen som sätter press på både företagare och anställda, den allt snabbare kommunikationen, att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut liksom svårigheter att hitta balans mellan privatliv och jobb.

I rapporten konstateras också att den sociala ohälsan kostar, såväl i mänskligt lidande som i kronor och ören. Bara i Europa uppskattas kostnaderna för arbetsrelaterade depressioner till 617 miljarder euro om året. Det inkluderar sjukskrivningar (272 miljarder), minskad produktivitet (242 miljarder), vårdkostnader (63 miljarder) samt sociala bidrag och stödåtgärder (39 miljarder).

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook