Tidningsarkiv

2020

SAN Nytt 1

Tema: Lyftanordningar

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

SAN Nytt 2

Tema: Covid-19

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

SAN Nytt 3

Tema: Elev ombord

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

SAN Nytt 4

Tema: Sans arbetsmiljövecka

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

2019

San_nytt-1-19

SAN Nytt 1

Tema: Coktaileffekten

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

SAN Nytt 2

Tema: Målning inne och ute

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

SAN Nytt 3

Tema: Bra inneluft på LNG-drivna fartyg

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

SAN Nytt 4

Tema: Målning inne och ute

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

2018

San_nytt-1-18

SAN Nytt 1

Tema: #lättaankar

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San_nytt-1-18

SAN Nytt 2

Tema: Slutna utrymmen

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San_nytt-3-18

SAN Nytt 3

Tema: Elsäkerhet

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

SAN Nytt 4

Tema: Så stoppar vi trakasserier i sjöfarten

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

2017

San_nytt-1-16

SAN Nytt 1

Tema: Fatigue

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San_nytt-1-16

SAN Nytt 2

Tema: Ergonomi

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San_nytt-1-16

SAN Nytt 3

Tema: Säkra Förtöjningar

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San_nytt-1-16

SAN Nytt 4

Tema: Riskhantering i teori och praktik

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

2016

San_nytt-1-16

SAN Nytt 1

Tema: 60 år med SAN

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San_nytt-1-16

SAN Nytt 2

Tema: Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

SAN Nytt 3

Tema: Arbetsmiljövänliga fartyg

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

san_nytt-4-16

SAN Nytt 4

Tema: Social hälsa på SAN-konferens

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

2015

San_nytt-1-15

SAN Nytt 1

Tema: Morgondagens sjömän

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San_Nytt-2-15SAN Nytt 2

Tema: Sjömäns hälsa

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San_Nytt-3-15SAN Nytt 3

Tema: Sexuella trakasserier

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San_nytt-4-15SAN Nytt 4

Tema: Framtida arbetsmiljöutmaningar

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

2014

San_nytt1_14-1

SAN Nytt 1

Tema: Rehabilitering

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

 

2_14SAN Nytt 2

Tema: Trötthet

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

 

3_14SAN Nytt 3

Tema: Fartygskock

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

san4_14

SAN Nytt 4

Tema: Hållbart sjömansliv

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

2013

San Nytt 1 2013

SAN Nytt 1

Tema: Trossar och spännband

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 2 2013

SAN Nytt 2

Tema: Lagerlogistik

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

 

3_13SAN Nytt 3

Tema: När olyckan har hänt

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

 

4_13SAN Nytt 4

Tema: MLC

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

2012

San Nytt 1 2012

SAN Nytt 1

Tema: Skyddsombud

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 2 2012

SAN Nytt 2

Tema: Mäta psykosocial arbetsmiljö

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 3 2012

SAN Nytt 3

Tema: Kemikaliehantering

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 4 2012

SAN Nytt 4

Tema: Kommunikation

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

2011

San Nytt 1 2011

SAN Nytt 1

Tema: Kränkande särbehandling

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 2 2011

SAN Nytt 2

Tema: MLC

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 3 2011

SAN Nytt 3

Tema: Riskbedömningar

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 34 2011

SAN Nytt 4

Tema: Bygga arbetsmiljövänligt

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

2010

San Nytt 1 2010. Tema: Alkohol och droger

SAN Nytt 1

Tema: Alkohol och droger

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 2 2010, Tema: Skyddsombud

SAN Nytt 2

Tema: Skyddsombud

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 3 2010

SAN Nytt 3

Tema: Ledarskap

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 4 2010. Tema: Alkohol och droger

SAN Nytt 4

Tema: Hälsa

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

2009

San Nytt 1 2009

SAN Nytt 1

Tema: Familjeliv

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 2 2009, Tema: Vi och dom

SAN Nytt 2

Tema: Vi och dom

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 3, Tema: Arbetsvillkor world wide

SAN Nytt 3

Tema: Arbetsvillkor World wide

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 3, Tema: Belastningsergonomi

SAN Nytt 4

Tema: Belastningsergonomi

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

2008

San Nytt 1 2008

SAN Nytt 1

Tema: Lastsäkring

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 2 2008, Tema: Trivsel ombord

SAN Nytt 2

Tema: Trivsel ombord

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 3 2008, Tema: Systematiskt arbetsmiljöarbete

SAN Nytt 3

Tema: Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 4 2008, Tema: Krishantering

SAN Nytt 4

Tema: Krishantering

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

2007

San Nytt 1 2007, Tema: Arbetsmiljölagen

SAN Nytt 1

Tema: Arbetsmiljölagen

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 2 2007, Tema: Kemikaliehantering

SAN Nytt 2

Tema: Kemikaliehantering

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 3 2007, Tema: Fatigue

SAN Nytt 3

Tema: Fatigue

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 4 2007, Tema: Maskinrumsergonomi

SAN Nytt 4

Tema: Maskinrumsergonomi

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

2006

San Nytt 1 2006, Tema: Ekonomipersonalens arbetsmiljö

SAN Nytt 1

Tema: Ekonomipersonalens arbetsmiljö

Läs artiklar, ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 2 2006, Tema: Mat och motion

SAN Nytt 2

Tema: Mat och motion

Ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 3 2006, Tema: IT och kommunikation

SAN Nytt 3

Tema: It och kommunikation

Ladda ner som pdf.

 

 

San Nytt 4 2006, Tema: Vibrationer

SAN Nytt 4

Tema: Vibrationer

Ladda ner som pdf.

 

 

 

2005

San Nytt 1 2005

SAN Nytt 1

Ladda ner som pdf.

 

 

 

San Nytt 2 2005

SAN Nytt 2

Ladda ner som pdf.

 

 

 

San Nytt 3 2005

SAN Nytt 3

Ladda ner som pdf.

 

 

 

San Nytt 4 2005

SAN Nytt 4

Ladda ner som pdf.

 

 

 

2005

San Nytt 1 2004

SAN Nytt 1

Ladda ner som pdf.

 

 

 

San Nytt 2-3 2004

SAN Nytt 2

Ladda ner som pdf.

 

 

 

 

San Nytt 4 2004

SAN Nytt 3

Ladda ner som pdf.

 

 

Drivs av Breakwater Publishing