Tioårsjubilerande Sankonferens om hållbart sjömansliv

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Laganda, sociala kollisioner och smart fartygsdesign. Det och mycket annat avhandlades på årets Sankonferens i Göteborg. Dagen hade temat så skapar vi ett hållbart sjömansliv och avslutades med ett personligt föredrag av fotbollsprofilen Torbjörn Nilsson. 

2004 hölls den första Sankonferensen i Göteborg. Den gången lyftes frågor som hur arbetsmiljölagen påverkar sjöfart-en, alkohol och droger samt Wallenius arbetsmiljöarbete. Under efterföljande konferenser har en rad olika ämnen avhandlats med allt från ergonomi och ledarskap till olyckor och krishantering. På årets Sandag deltog bland andra läkarna Karl Forsell och Helena Eriksson. De presenterade en omfattande enkätstudie om sjömäns hälsa som visade att sociala krockar, kemikalieexponering och sömnproblem är vanligt ombord. Om ombordsömn pratade även professorn och sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt. Han beskrev hur olika vaktsystem påverkar sömnen och berättade att den som sover dåligt på sikt löper ökad risk att drabbas av olika sjukdomar, däribland hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Men han uppmanade också till att vara vaksam på de mer direkta effekterna av sömnbrist.

– Sover man för lite blir prestationsförmågan kraftigt försämrad och gör det svårare för oss att fatta beslut. Dessutom ökar det risken för sociala kollisioner och konflikter, sa han.

Personlig tränare

Att vi också behöver röra på oss för att må bra var hjärt- och idrottsläkare Mats Börjesson tydlig med. En halvtimme om dagen fem dagar i veckan räcker för att kraftigt minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar.

Även Karin Gelkén från Stena Line pratade om nyttan av träning.

– Vi har jobbat med hälsofrågor i många år inom Stena och bland annat tagit fram en hälsopolicy. Våra båtar är rökfria, vi har gym på alla fartyg och flera dagar i veckan finns en personlig tränare på plats som hjälper dem som vill. Det är mycket uppskattat, sa hon.

Hur man kan gå tillväga för att skapa ett bra arbetsklimat gav två ombordanställda – John Borgman, teknisk chef, och överstyrman Anneli Borg – flera exempel på. Att uppmärksamma var och en i besättningen och att inte snåla med beröm lyfte båda fram. Och John hade en egen teori om varför det, som han upplever, ofta är bättre stämning i maskin än bland personalen på däck.

– I maskin har vi hörselkåpor på när vi arbetar och kan inte prata med varandra. När vi väl kommer in i fikarummet har vi ett uppdämt behov av att prata och då blir det bra stämning, sa han. 

Fartyg utan barnsjukdomar

Jan Rasmussen från SAN:s danska systerorganisation, Seahealth, berättade om arbetsmiljövänlig design. Han visade hur Seahealth arbetsmiljöexperter hade hjälpt ett färjerederi att granska fartygsritningar i samband med nybyggnation. Resultatet blev ett lättarbetat fartyg, nästan helt utan barnsjukdomar och med få anmärkningar från myndigheterna.

– Vi lade ner mellan 40 och 50 arbetstimmar på det här projektet. Den investeringen återbetalade sig från dag ett för redaren, sa Jan Rasmussen.

Christer Lindvall från den internationella befälhavarorganisationen, IFSMA, pratade om vikten av att vara på plats där regelverken skapas, vilket ofta sker internationellt inom IMO, EU eller ILO.

– Men egentligen är det inte fler regler vi behöver, även om det fortfarande saknas en och annan. Det viktiga är att de regler som redan finns implementeras i de nationella regelverken, sa han.

Dagen avslutades med ett föredrag av fotbollsprofilen och tränaren Torbjörn Nilsson. Med avstamp i idrotten beskrev han hur man bygger en välfungerande arbetsplats med bra samarbete mellan arbetstagarna.

– Jag tror inte på att försöka mäta varje enskild förmåga för att avgöra hur duktig en medarbetare är. Hade man exempelvis mätt Glenn Hyséns bredsidor skulle han inte ha spelat fotboll. Det intressanta är folks förmåga att läsa spelet och agera för det gemensammas bästa och det gäller även inom organisationer och företag, sa han.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook