Tobias Magnusson om vad besättning och befäl bör tänka på vid en olycka

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

• Informera om vad som händer. Det skapar trygghet hos både besättning och passagerare.
• Ljug aldrig. Säg inte sådant som du vet inte stämmer bara för att lugna. Vet du inte om en räddningsinsats är på väg så säg det inte.
• Skapa överblick. Försök att skapa dig en bild av situationen så som den är, varken mer eller mindre allvarlig. Det kan vara frestande att försöka förminska det inträffade, men sådana tankar motverkar en bra krishantering.
• Behåll lugnet. Ta ett djupt andetag och lägg eventuella skuldkänslor för det inträffade åt sidan. Då har du bättre chanser att agera rationellt.
• Ha en öppen atmosfär där alla vågar säga sin åsikt och ifrågasätta varandras bedömningar. Tiden när befälhavaren ensam fattade alla beslut är förbi.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook