Trucken – nödvändig men olycksdrabbad

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Truckar är nödvändiga för att minska lyften och öka effektiviteten vid lagerarbete. Samtidigt är det den maskin som är inblandade i flest arbetsolyckor. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket.
Varje dag inträffar truckolyckor på svenska arbetsplatser. Ofta handlar det om klämskador på händer och fötter, men vid kollisioner och vältningar kan följderna bli betydligt allvarligare. Över 600 anmälningar om arbetsolyckor där truckar varit inblandade görs årligen och sedan 2005 har nio personer omkommit.

Styrman påkörd
Även till sjöss inträffar tillbud med truckar. På bildäck är det mycket satt hålla reda på bland gods, fordon, passagerare och personal. 2011 inträffade en uppmärksammad olycka där en styrman blev påbackad av en truck på lastdäck med svåra skador som följd.
Under senare år har Arbetsmiljöverket vidtagit flera åtgärder för att försöka minska antalet olyckor. Bland annat har krav på tillstånd för den som ska köra truck införts. Det innebär att alla som ska köra truck först måste genomgå en teoretisk och praktisk utbildning. Där efter utfärdar arbetsgivaren ett tillstånd. Förutom olyckor kan truckar även bidra till förslitningsskador när den används under längre tid. Det handlar om vridningar i nacken och skador på grund av ensidig belastning.

2-2005 Bilaga - Gaffeltruck genom skott - 1_s
Trucken på bilden har kört gafflarna genom skrovsidan.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook