Tungt historiskt arv

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I branscher med ett historiskt arv av manlig dominans krävs ofta större insatser än i andra näringar för att öka jämställdheten. Det menar Eva Mark som arbetar med organisations- och individutveckling inom yrkeslivet.

Att skapa ökad jämställdhet på arbetsplatser där det råder obalans mellan könen är sällan enkelt. Om det ena könet dessutom är kraftigt överrepresenterat, om kränkande jargong blivit normalitet, om arbetsmiljöarbetet haltar och det finns ett historiskt arv av enkönad dominans, kommer en sådan förändring att vara ännu mer krävande. Det säger Eva Mark, doktor i teoretisk filosofi, som talade under San-konferensen.

– Jag kan se hur kvinnor bryter igenom i allt fler branscher, men i yrken med ett tungt historiskt arv går det ofta betydligt trögare. Där sker sällan någon utveckling av sig självt och man behöver pusha på och jobba aktivt för att åstadkomma en förändring, säger hon.

Subtila könskränkningar
Utmärkande för branscher med ett historiskt arv, säger Eva Mark, är att diskriminering och kränkningar ofta blivit normalitet. Man har ett sätt att tilltala varandra som kommit att accepterats på arbetsplatsen, men som för en utomstående skulle te sig som både olämpligt och gränsöverskridande. Den typen av jargong beskrivas ibland som ”rå men hjärtlig”, av de inblandade. Ibland handlar det om mer subtila könskänkningar, som osynliggörande komplimanger där man väljer att fokusera på någons utseende istället för på det som sägs.

– Genom så kallad insocialisering kan en osund organisationskultur bevaras. Tecken på att en sådan råder brukar vara att man hävdar att man inte har några problem alls, det gör mig alltid misstänksam. Ett annat tecken är att man beskriver sig själva som ”lite speciella”, säger Eva Mark.

När det kommer till ledarskap, menar Eva Mark, finns det ingen generell skillnad mellan mäns och kvinnors agerande. Hon påpekar att det finns dem från båda könen som är empatiska och inlyssnande respektive pekar med hela handen. Däremot kan man se en tydlig differens i hur medarbetarna uppfattar en, baserat på kön.

– Medan en man som är rak och tydlig uppfattas som handlingskraftig, blir en kvinna som agerar på samma sätt ofta ifrågasatt och man hör kommentarer som ”Han kan inte ha det lätt där hemma”. På motsvarande sätt kan även män som agerar normbrytande och är mer inlyssnande bli misstänkliggjorda och uppfattas som omanliga och veka, säger Eva Mark.

Linda Sundgren, text och bild

 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook