Undermåligt förebyggande

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Över hälften av de svenska arbets-platserna brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det framgår av en granskning som Arbetsmiljöverket genomfört av närmare 1 700 arbets-platser. Inspektionen var en del i en större kampanj som bedrivs i EU:s 28 medlemsländer liksom Norge och Island.

(AV)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook