Unik studie om sjömäns hälsa

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Tre av fyra ombordanställda anser att de har utmärkt eller bra hälsa. Samtidigt är exponeringen för skadliga ämnen hög och över 40 procent av kvinnorna har utsatts för kränkningar senaste året. Det visar en omfattande studie om hälsa bland sjömän som presenterades på Sankonferensen. 

I undersökningen arbetsmiljö och hälsa på svenska fartyg har hälsan hos svenska sjömän på svenska fartyg undersökts. De knappt 2 000 ombordanställda som deltagit i enkäten har svarat på ett hundratal frågor om bland annat kontakt med farliga ämnen, sömn och kränkande särbehandling. Tre av fyra anser att de har god hälsa och hela 85 procent upplever att de har bra arbetsförmåga.

– Det är positivt, säger överläkare Karl Forsell som lett studien. Särskilt med tanke på den förhöjda sjukdomsrisken bland sjömän och hur annorlunda yrket är, säger han.

Men undersökningen visar också att det finns flera problem ombord. Bland annat uppger över 60 procent av dem i maskin att de dagligen utsätts för oljeexponering på huden.

Internationell jämförelse

– Lite förvånande är det med tanke på hur mycket vi har arbetat med att upplysta om riskerna med oljeexponering och att det idag finns arbetshandskar som både är värmetåliga och står emot olja. Men jag vet att vissa tycker det är enklare att arbeta utan handskar vilket kan vara en förklaring till de höga sifforna, säger Karl Forsell.

Ytterligare något som sticker ut bland resultaten är kränkande handlingar och trakasserier. Omkring 20 procent av samtliga uppgav att de utsatts någon gång under senaste året, bland kvinnorna var andelen dubbelt så hög.

– Vi vet inte vad det här beror på, men kanske hänger det samman med att man ombord både jobbar och bor tillsammans under långa perioder, säger Karl Forsell.

Sammanställningen av resultaten pågår fortfarande, men framöver hopp-as Karl Forsell få möjlighet att göra om enkätstudien på utländska fartyg.

– Vi skulle vilja göra en internationell studie och jämföra med våra svenska resultat.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook