Utkik i Sjörapporten

Torbjörn Dalnäs skriver fortsättningsvis artiklar i Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Första juni kom det sista numret av den uppskattade tidskriften Utkik. Efter exakt 30 år läggs tidningen ner enligt beslut fattat av Sjöfartsverkets styrelse. Tidningens redaktör, Torbjörn Dalnäs, berättar att många läsare hört av sig och är besvikna över att tidningen försvinner. Den som vill fortsätta läsa artiklar signerade TD kommer dock att kunna göra det i Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook